indekerk

Startpagina Indekerk

Gids voor de laatste dagen

door Hanna Gevaert – Mijn appreciatie voor het boek Gids voor de laatste dagen heeft alles te maken met mijn respect voor een medegelovige die de tijdsgeest probeert te duiden, en de belangrijke, helaas nogal vaak ondergesneeuwde christelijke discipline van onderscheidingsvermogen toepast. Reinier Sonneveld (Nederlands theoloog, 1978) probeert de christelijke lezers Gods grotere plaatje te tonen, zodat ze duidelijker, hoopvoller en alerter hun eigen levenskeuzes maken in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen.

De auteur kaart in het eerste deel een aantal actuele problemen aan: de ontwikkeling van superintelligente machines, de teloorgang van privacy, de beschikbaarheid en lage prijs van wapens die grootschalige vernieling teweeg kunnen brengen, de drang naar veiligheid die zowel extreem duur als buitengewoon verstikkend wordt. De capaciteit van het kwade is veel groter geworden, is zijn ontnuchterende conclusie. Hij wijst op de risico’s die eraan verbonden zijn en plaatst ze in een spiritueel kader van hongerige afgoden die telkens meer willen, maar nooit voldaan raken, en voor wie de mens een gebruiksvoorwerp wordt.

Van daaruit kijkt hij naar de andere, echte God in Jezus Christus, en trekt hij het christelijke verhaal volledig open. Dat is het tweede deel van het boek: hij maakt duidelijk hoe de liefdevolle God zo anders is dan al het andere dat zijn plaats zou willen innemen, en hoe we dat doorheen de Schepping, en het leven van Jezus kunnen zien. Hij legt ook uit hoe Gods aanwezigheid in ons leven concreet kan worden in houdingen, principes, keuzes, zeker in deze tijden.

Interessant is de parallel die de auteur legt tussen de verzoeking van Jezus in de woestijn en onze hedendaagse uitdagingen. Ook past hij de zeven kruiswoorden van Jezus toe op ons leven hier en nu, en wijdt hij uit over de hel en hoe je je die kunt voorstellen op een manier die niet geheel absurd is.

Het boek staat vol foto’s en actuele voorbeelden, dingen die je zelf kunt opzoeken. Achterin het boek staat een gespreksgids, wat een goede keuze is omdat het gesprek over deze onderwerpen soms te weinig gestructureerd en gekaderd wordt gevoerd.  Qua stijl staat het boek bij de populariserende christelijke werken (dat is een bewuste keuze van de auteur): geen voetnoten en enkel algemene bronvermeldingen, een eerder joviale toon met korte zinnen en een vrij drukke lay-out. Toch is het niet gemakkelijk om van kaft tot kaft te geraken, in één ruk doorlezen zat er voor mij in ieder geval niet in.  Zelf miste ik ook soms de fundering en de nuancering voor de als vanzelfsprekend gepresenteerde analyse van de staat van de wereld, en kon ik niet altijd inschatten waar Sonneveld de mosterd haalde.

Het boek is zeker aanbevelenswaardig voor gelovigen die zich willen oriënteren in deze tijd, en daarbij nood hebben aan een gids. Ook vind ik het de moeite waard voor bijbelstudiekringen die eens stil willen staan bij enkele grote uitdagingen van deze tijd, en daarbij gezamenlijk een christelijke houding in willen zoeken.

Reinier Sonneveld, Gids voor de laatste dagen, (Buijten en Schipperheijn, 2018, 192 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn