indekerk

Startpagina Indekerk

Genesis 1 – Maakt de Mens Verantwoordelijk

Genesis 1, Mattheüs 1, Ezra 1, Handelingen 1

Elk van deze 4 hoofdstukken toont een nieuw begin, maar de eerste tekst (Genesis 1) schetst het begin van alles in dit geschapen universum.

Op het eerste gezicht maken dit hoofdstuk en de daaruit voortvloeiende gedachten duidelijk dat God te onderscheiden is van het universum dat Hij schiep – Het sluit meteen pantheïsme uit.

Het maakt duidelijk dat de oorspronkelijke schepping volledig goed was – Daarom is dualisme geen optie.

Het maakt duidelijk dat alleen mensen, zowel mannen als vrouwen, naar Gods beeld geschapen zijn – Daarom moeten vormen van reductionisme, die beweren dat we niet meer zijn dan deel van het dierenrijk, uitgesloten worden.

Het toont dat God een sprekende God is – Daarom moeten alle visies van een onpersoonlijke God uitgesloten worden. Het toont dat God alles soeverein gemaakt heeft, ook alle mensen. – Daarom moeten alle begrippen van slechts tribale godheden uitgesloten worden. Sommige van deze en andere onderwerpen zijn door latere schrijvers van de Schrift positief gesteld, wanneer ze nadenkend over de leer van de schepping tal van onschatbare conclusies bieden.

De loutere glorie van de geschapen orde is een duidelijk getuigenis van de glorie van zijn Maker (Ps. 19). Het heelal kwam tot aanzijn door de wil van God, en daarom wordt God onophoudelijk geprezen (Opb. 4:11). Dat God alles geschapen heeft spreekt van zijn transcendentie, d.w.z.: Hij staat boven die geschapen orde, boven tijd en ruimte en kan daarom ook niet ondergeschikt zijn aan ook maar iets daarin (Hd. 17:24-25). Dat Hij alle dingen schiep en ook over alle dingen blijft regeren, betekent dat zowel racisme als tribalisme verworpen moeten worden (Hd. 17:26).

Wanneer we zelf naar Zijn beeld geschapen zijn, is het verder ook dwaas te denken dat God op een correcte manier afgebeeld kan worden door een of ander beeld dat wij ineenknutselen (Hd. 17:29).

Deze punten en meer worden uitgewerkt in verdere schriftteksten.

Een van de belangrijkste gevolgen van de leer van de schepping is die: ze ligt ten grondslag aan alle menselijke verantwoordelijkheid.

Het thema komt herhaaldelijk terug in de Bijbel, soms expliciet, soms impliciet.

Om slechts één voorbeeld te noemen: het evangelie naar Johannes opent met de verklaring dat alles dat geschapen werd, tot stand kwam door het ‘Woord’ van God, het Woord dat vlees werd in Jezus Christus (Joh. 1:2-3, 14). Maar die waarneming zet een vreselijke aanklacht op gang: toen het Woord in de wereld kwam, heeft de wereld Hem niet erkend – zelfs al was die wereld door Hem gemaakt (Joh. 1:10).

God maakte ons als ‘beeld’ van Hem; Hij maakte ons voor Zijn glorie. Om ons dan als autonoom ‘af te beelden’ is verre van een maatstaf van onze maturiteit, het is des te meer het opperste teken van onze rebellie, onze vlag bij het onderdrukken van de waarheid (Rom. 1).

[hr_shadow]

Taken from ‘For the Love of God’ by (D.A. Carson), © 1998. Overgenomen met toestemming van Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org.

Alle rechten op de Nederlandse vertaling behoren toe aan Jan Leplae (http://god-en-gebed.blogspot.com). Niets uit deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn