indekerk

Startpagina Indekerk

Geloven in lesgeven

door Aaldert Prins – Christelijke didactiek, bestaat dat? Is onderwijskunde per definitie niet neutraal? David I. Smith wil met dit boek ons een nieuw perspectief aanbieden op de wijze waarop we in het onderwijs kennis doorgeven. De auteur, gepokt en gemazeld in het doceren in secundair en hoger onderwijs, daagt de lezer uit om zijn/haar manier van lesgeven tegen het licht te houden, na te denken hoe het persoonlijk geloof je pedagogisch-didactische keuzes kan bezielen. Smith is er in geslaagd om zijn visie te illustreren aan de hand van zeer herkenbare praktijkvoorbeelden uit allerlei vakgebieden. In de eerste, meer beschouwende hoofdstukken zet de auteur uiteen waarom hij van mening is dat ons persoonlijk geloof een fundamentele impact moet hebben op de wijze waarop we de leerstof proberen over te brengen op ons publiek.

Na het leggen van dit fundament volgen de meer praktische hoofdstukken waarin de lezer wordt meegenomen in de uitwerking hiervan volgens de What if Learning-methode. Specifieke aandacht gaat daarbij naar het inrichten van tijd en ruimte en het gebruiken van verbeelding.

Elk hoofdstuk eindigt met twee praktische elementen. Door middel van enkele gespreksvragen kan je zelf of in groepsverband, bijvoorbeeld een vakgroep, in interactie gaan met het de theorie. Daarnaast wordt de lezer uitgedaagd om in een logboek te reflecteren over de mogelijke impact van hetgeen besproken werd op de eigen lespraktijk.

Hoewel de gebruikte voorbeelden zich grotendeels situeren in scholen van christelijke signatuur, betekent dat geenszins dat deze didactiek enkel bruikbaar is in die setting. Toegegeven, bepaalde voorbeelden zijn enkel mogelijk in onderwijsinstellingen met een uitgesproken christelijke identiteit. Maar dat betekent niet dat Smith’s betoog enkel in die setting toepasbaar is. Ook binnen het kader van het pedagogisch project van het officieel onderwijs kan je Smith’s principes voor een belangrijk deel toepassen op je lesvoorbereidingen en lespraktijk. Het boek prikkelt je van A tot Z om je vertrouwde didaktiek onder de loep te nemen. Je wordt uitgedaagd om leerling en leerstof op een vernieuwende manier met elkaar in verbinding. Van harte aanbevolen voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs!

Smith, D. I., Fahner, J., Muynck, B., & Murre, P. Geloven in lesgeven: Didactiek als christelijke praktijk. (Buijten & Schipperheijn Motief, 2020, 189 blz.).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn