indekerk

Startpagina Indekerk

En den Boer, hij ploegde voort

door Niesje Stelwagen –

John den Boer (*1954) groeide in Rotterdam en omgeving op en vertrok op negentienjarige leeftijd naar België om mee te werken aan evangelisatieacties. Voor een korte tijd, was zijn gedachte, maar inmiddels is hij al enkele tientallen jaren werkzaam als evangelist, prediker, gemeentestichter en gemeentewerker in Vlaanderen.

‘Ik wens jullie geen succes, maar wel veel zegen toe’!
Deze woorden kregen John en Marga den Boer mee van de predikant die hun huwelijk in 1975 bevestigde. In de loop der jaren hebben zij geregeld aan deze uitspraak teruggedacht.

In ’En den Boer, hij ploegde voort…’ blikt de schrijver terug op zijn leven. Het boek ziet er mooi en verzorgd uit. De indeling van de hoofdstukjes en lessen is overzichtelijk, de schrijfstijl is prettig, waardoor het boek vlot leest. Bijzonder fraai zijn de grappige, toepasselijke illustraties van de hand van Rob van Asperen. De titel vind ik erg origineel. Het is een toespeling op de bekende ‘Ballade van de boer’ van de dichter en schrijver Johan W.F. Werumeus Buning.

Deze pennenvrucht is geen autobiografie, maar een verzameling van zeer uiteenlopende gebeurtenissen die de auteur hebben gevormd. Het boek begint met een woord van aanbeveling van Leander Janse, een inleiding en een voorwoord. Daarna volgen 188 korte, boeiende hoofdstukjes die alle worden afgerond met een Bijbeltekst. Het boek wordt afgesloten met een zevental zeer wijze en praktische levenslessen.

Wat opvalt is dat de auteur zo openhartig schrijft over de hoogte- en dieptepunten die hij in zijn leven en werk in dienst van de Heer heeft meegemaakt. Ik citeer in dit verband iets uit het woord van aanbeveling (blz. 7): ‘Wie goed leest, zal ook iets van die pijn en teleurstelling proeven. Maar in de vele verhalen ontbreken de vrolijke noten niet. De meest bepalende klankkleur in dit boekje is die van hoop en overwinning. Inderdaad, om met de woorden van de schrijver zelf te spreken: ‘Geen succes, maar wel veel zegen’. Het refrein is daarbij eensluidend: ‘Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is’ (1 Cor. 15:10)’.

Een bijzonder lezenswaardig boek!
Van harte aanbevolen!

Graag wil ik eindigen met de Bijbeltekst op blz. 12:

Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam
zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot
in alle eeuwigheden (Openb. 5:13)

John den Boer, En den Boer, hij ploegde voort (HeartCry, 2021, 218 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn