indekerk

Startpagina Indekerk

Verslag Symposium over Eenheid ’13

De dag van eenheid in Leuven, georganiseerd door de EAV en de ETF, overtrof mijn verwachtingen! Het werd een fijne ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de verschillende evangelische strekkingen. Dit klinkt vanzelfsprekender dan dat het in werkelijkheid is. Verschillende obstakels kunnen zo’n dag in de weg staan. Wat met de wonden die zijn geslagen tussen mensen of gemeenten nav theologische disputen of omwille van verschil van visie op het beleven van je christen-zijn? Voor anderen lijkt zo’n dag een capitulatie aan het eenheidsdenken en staat de weg naar een zogenaamde ‘ene universele’ kerk open, noem het een ongepaste vorm van oecumene. Maar niets is minder waar. Bij deze dag lag de focus op Jezus Christus – in Hem en door Hem –  en dat was de overheersende boodschap die doorklonk.

Spreekbeurten van Guido De Kegel, Ignace De Maerel en George Winston waren in die zin inspirerend. De terugblik van Aaldert Prins (EVADOC), leerde ons dat deze dag mooi aansloot bij initiatieven van meer dan 50 jaar geleden. Het voorlezen van de intentieverklaring, elk een zin door een 20 tal aanwezigen, illustreerde de intentie zelf! Het panel van voorzitters was to the point en bleek een sterke getuigenis: het uitspreken van respect naar elkaar als ook het benoemen van waar de problemen liggen, werd zeer gewaardeerd.

De aanbidding olv Rudi Bogaerts stond in het teken van eenheid. Martin Geertsma bracht satire van de bovenste plank (met een ontroerend lied) en de eenheid werd mooi gesymboliseerd door een bloemstuk dat à la minute werd geschikt door Hanne. En laat ik de vele tafelgesprekken niet vergeten.

Of dit een historisch dag bleek te zijn, zal door de geschiedenis zelf bevestigd moeten worden, maar ik mag hopen van wel.

Met dank aan de EAV voor het ter beschikking stellen, kan u alvast op indekerk de eerste toespraak van de dag beluisteren, een lezing van Guido De Kegel: Johannes 17 en eenheid

Voor meer info over wat er in de toekomst wordt georganiseerd nav deze dag of over de aanschaf van de DVD van het symposium, verwijs ik u graag naar de site van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.

Filip De Cavel

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn