indekerk

Startpagina Indekerk

De Langste Week

langste_weekdoor Raymond R. Hausoul –

De Engelse veelschrijver Nick Page onderzoekt in dit boek de verschillende historische facetten die plaatsvonden tijdens de lijdensweek. In een soms poëtisch aandoende schrijfstijl, gaat hij de dagen door van Jezus’ terechtstelling, kruisiging en zijn opstanding. Hiermee laat Page een totaalbeeld zien dat doorgaans verloren gaat voor wie enkel de individuele evangeliën afzonderlijk leest.

Bij het lezen van dit boek, merk je meteen al dat Page gefascineerd is door het hedendaagse historisch onderzoek. Zijn werk is doorspekt met historische onderbouwing, die de lezer een breed en diepgaand inzicht bieden in het totaal van de lijdensweek. Soms kan het de lezer wel even duizelen als hij of zij de grondig uitgewerkte historische achtergrond in dit boek doorleest. Door de Nederlandse subtitel: ‘Wat er werkelijk gebeurde in de lijdensweek’, is dat begrijpelijk. Deze subtitel brengt namelijk de gedachte teweeg dat Page zich als centraal onderwerp op de lijdensweek richt. De vele verwijzingen naar de historische achtergrond van die lijdensweek, doen dan aan als zijwegen. Het boek over de lijdensweek bevat zo in de marge een encyclopedisch onderzoek, boordevol informatie naar personen en objecten, uit de lijdensweek. Je krijgt vanuit deze subtitel immers bij het lezen de indruk dat het centrale verhaal van de lijdensweek als dusdanig zijn plaats verliest en enkel nog dienst als geraamte voor het historisch onderzoek.

Die gedachten komen niet bij de lezer op als de Engelse subtitel leest: ‘The Truth about Jesus’ Last Days’. Bij deze subtitel staat namelijk de zoektocht naar de waarheid in de laatste dagen van Jezus centraal. Het grote accent ligt zo op het historisch onderzoek naar de verschillende elementen in die lijdensweek. De zijwegen zijn dan de hoofdwegen. Het is van belang rekening hiermee te houden bij het lezen van dit werk en het te schakeren onder de rubriek ‘historische onderbouwing’.

Om de waarheid aan te tonen van Jezus’ laatste dagen, dient Page zijn aandacht namelijk niet te richten op Jezus. Ook alle randfiguren en verdere elementen die de evangelisten in hun verhaal noemen, dienen de revue te passeren. De laatste dagen van Jezus vinden namelijk plaats in een bredere context die van groot belang is voor een gedegen historische onderzoek naar de betrouwbaarheid ervan. Vragen als: Hoe functioneerde het Sanhedrin?, Hoe zat de toenmalige politiek in elkaar?, Wie was de hogepriester Annas?, Wie waren de Sadduceeën?, Hoe zag een Romeinse executie eruit? en Wat gebeurde er in de stad Jeruzalem als het Pascha aanbrak?, komen zodoende omvangrijk aan bod. In het uitwerken daarvan slaagt Page erin om het verleden helder te verbinden met het heden. De lezer kan zich juist daardoor meermaals optimaal inleven in de tijd van toen. De laatste dagen van Jezus beginnen zich zodoende bij de lezer zichtbaar voor ogen af te spelen.

Page is er daarmee in geslaagd een fantastisch werk neer te schrijven. Vanuit zijn pleidooi voor de betrouwbaarheid van de lijdensweek, is zijn werk een aanrader. Voor hen die volledig willen duiken in de lijdensweek en zich niet tevreden geven met enkele beknopte devotionele penschetsen, is dit boek gewoon een goudmijn. Met die overwegingen: van harte aanbevolen!

 

Nick Page, De Langste Week, Wat er werkelijk gebeurde in de lijdensweek, (Gideon, Hoornaar, 2014, 360 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn