indekerk

Startpagina Indekerk

De gelijkenissen en andere beeldspraak in de Evangeliën

door Marjolein Van Hoof – Beeldspraak kan verwarrend zijn, zeker als er taal- en cultuurbarrières zijn. De Bijbel staat vol beeldspraak. Jezus gebruikte in Zijn onderwijs gelijkenissen en beelden bijna aan de lopende band. Dat opent de deur naar verwarring, want tussen Jezus en ons zit 2000 jaar taal- en cultuurbarrière.

Met dit boek dit boek probeert Martin van Veelen die barrière een stuk te slechten. Hij bespreekt 50 beelden, gelijkenissen en allegorieën. Wat het verschil tussen die drie is, legt hij uit in de inleiding. Hij beargumenteert daar ook het belang van de context en het juist interpreteren van beeldspraak. Door de gelijkenissen niet als losse verhalen, maar in hun juiste context te lezen, krijg je soms een veel helderdere of verrassend andere kijk. 

De gelijkenissen worden chronologisch behandeld, in volgorde van voorkomen in de evangeliën. Elk hoofdstuk start met de kernbegrippen als titel en de gelijkenis uit de HSV. Dan volgen uitleg en achtergrondinformatie. Die uitleg wijkt soms af van de “gebruikelijke uitleg”. Of ze waarschuwt om niet de vergissing te maken beelden met elkaar te vermengen: het zaad is de ene keer het Woord van God en de andere keer het koninkrijk van God.  

De beelden worden uitgelegd en verduidelijkt, maar er volgt geen praktische toepassing. Dat hoeft ook niet; het is geen boek met preken. Je kan de uitleg wel gebruiken in je persoonlijke bijbelstudie of voorbereiding. Je wordt al een eind op weg geholpen. Niets houd je tegen om zelf nog verder te zoeken, te studeren en het praktisch te maken. 

Dit boek is geen leesboek. Je kan het hoofdstuk per hoofdstuk gebruiken in je stille tijd. Meer dan dat lijkt het mij bruikbaar als naslagwerk of bij de voorbereiding van een studie, preek of les. Dat kan makkelijk doordat er achteraan een tekstregister én een zaakregister zitten. Je kan dus per tekstverwijzing of per begrip gaan opzoeken of het in dit boek behandeld wordt. Het boek is een mooie uitgave, met heldere taal, praktisch en overzichtelijk. Volgens de achterflap is het erg bruikbaar voor theologen. Dat lijkt me een beetje overdreven. Ik vind het bruikbaar voor iedereen die graag Jezus’ woorden juist wil verstaan. 

Martin van Veelen, De gelijkenissen en andere beeldspraak in de Evangeliën, (Groen, 2018, 173 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn