indekerk

Startpagina Indekerk

De Bijbel Dichtbij: Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen

door Filip De Cavel – Voor mij ligt de 2300+ pagina’s nieuwe ‘Bijbel Dichtbij’, een nieuwe editie van de ‘Bijbel in Gewone Taal’. Sinds de verschijning van deze nieuwe vertaling in 2014 heeft de BGT zijn weg gevonden naar heel wat huiskamers, kerken en scholen. De Samenleesbijbel is zo’n andere bekende editie. Dit wordt, voor alle duidelijkheid, geen bespreking van de BGT-vertaling maar van deze editie. Voor lovende en minder lovende besprekingen van deze Bijbel in omgangstaal verwijs ik graag naar andere recensies. Als leerkracht godsdienst merk ik in ieder geval uit eerste hand hoe leerlingen, vooral de niet-kerkelijken, vlot voorlezen, verrast door hoe dichtbij de tekst komt. Voor mij alvast een bonus wanneer ze aan het eind van hun begrijpend lezen in staat zijn om te herhalen wat ze net gelezen hebben.

Wat maakt deze ‘Bijbel Dichtbij’ editie van de BGT bijzonder?

De slappe kaft (soft cover) spreekt tot de verbeelding: een veelvoud van 8 symbolen siert de cover. Elk symbool (palmtak, regenboog, brood, kruis,…) als een stille getuige van hoe breed, diep en wonderlijk de woorden en verhalen in deze Bijbel tot ons spreken.

Sla je dit boek open bij een willekeurige bladzijde dan valt vooral op hoe, verspreid over de pagina’s, blauwe toepassingsteksten de lezer uitdagen met korte prikkelende vragen of korte gedachten die aansluiten bij de leefwereld van de lezer. De stijl en inhoud van deze vragen doet vermoeden dat deze editie zich vooral wil richten op jongeren of nieuwe gelovigen. Af en toe merk je wel dat de schrijvers van deze toepassingsteksten zich vooral richten op de Nederlandse lezer. Bij Marcus 2:23, wanneer de farizeeën Jezus aanspreken op Zijn sabbatsgedrag, wordt de link gelegd met het winkelen op een zondag of naar een sportwedstrijd gaan. Een vraag die in Vlaamse context minder opgeworpen zal worden. In het algemeen zijn het echter rechttoe rechtaan reflecties die de tekst onderbreken en daarmee de lezer kan helpen in de stille tijd.

Verder wordt ieder Bijbelboek ingeleid met een kort overzicht van het verhaal achter de tekst, de thema’s in het boek en hoe je het Bijbelboek kunt lezen. Om even bij Marcus te blijven, de schrijver legt hier terecht de nadruk op de thema’s van Jezus’ identiteit (‘wie is Jezus?’) en Jezus’ autoriteit ( wat waren de verwachtingen van Zijn toehoorders?).

EXTRA: Gids bij de Bijbel

Aan het eind ontdekt de lezer nog een ±50 bladzijden tellende minigids in glanzend papier met mooie afbeeldingen, leesroosters voor 21 of 14 dagen en basisinformatie over de indeling en inhoud van de Bijbel. Bij het leesrooster vind je overigens ook een korte leidraad over hoe je met de Bijbel aan het werk gaat: kies een vast moment, kies met wie je leest (of alleen), schrijf, lees hardop en stel vragen.

Via volgende link krijgt je alvast een goede indruk van deze nieuwe versie: https://issuu.com/bijbeldichtbij/docs/9789089120991_lf-met-cover/14

Qua prijs (€45) valt deze uitgave in de categorie van de ‘Huwelijksbijbel’ en is daarmee dus zeker niet de goedkoopste die het Bijbelgenootschap uitgeeft. Het ademt echter wel duurzaamheid uit en nodigt uit tot veelvuldig gebruik.

Wat mij betreft, een warm aan te bevelen uitgave.

De Bijbel Dichtbij: Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen, (Nederlands Bijbelgenootschap i.s.m. de Evangelische Omroep, 2017, 2388 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn