Vorming

Ik wil me inschrijven

 

Conferenties worden bezocht, vorming gevolgd. Vorming op deze site wordt onderverdeeld in twee groepen, opleidingen en cursussen.

In de linkermenu vindt u een overzicht van alle cursussen en opleidingen die door INDEKERK worden georganiseerd of worden aanbevolen.

De opleidingen die INDEKERK organiseert of aanbeveelt zijn: ETS-, IBV- en ETF-opleidingen.

De cursussen die INDEKERK (mede-)organiseert wisselen naargelang vraag en aanbod.

Zelden organiseert INDEKERK een cursus alleen. Meestal doen we beroep op en worden we ondersteund door bekwame lesgevers al dan niet bekend binnen ons eigen midden.

Alhoewel we de cursussen en opleidingen, (mede-)georganiseerd door onze bevriende partners, bij u aanbevelen, richten deze partners hun vorming onafhankelijk in van INDEKERK. INDEKERK is het daarom niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt van deze bevriende partners of haar docenten.

Toch geloven we dat we vanuit onze geloofsbelijdenissen dezelfde doelen nastreven en dezelfde doelgroepen willen dienen.