indekerk

Startpagina Indekerk

Bijna Thuis (Billy Graham )

bijna thuisdoor D. M. –

In het boek “Bijna thuis” heeft de 92-jarige evangelist Billy Graham het over de periode in het leven die komt na de pensionering. Een periode die nog boeiend en zinvol kan zijn.

Waardig ouder worden

Hij geeft daarin o.a. allerlei praktische adviezen over hoe je nog tot zegen kan zijn in je oude dag. Zoals Ps. 92:14 zegt: “Zelfs in de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen..”

Hoewel ouder worden zéker zijn schaduwkanten heeft betekent dit niet dat we passief moeten afwachten tot de Heer ons komt halen, of dat we enkel bezig moeten zijn met onszelf, onze kwalen, of hoe we nog zoveel mogelijk uit het leven moeten halen nu het “nog kan”.

Er is niets mis mee om te genieten in je oude dag. Maar er is meer: de schat aan ervaringen, aan wat je hebt geleerd in je leven, daarmee kan je anderen nog dienen.

Ook al lopen we niet meer zo hard, en kunnen lichamelijke klachten hun tol eisen, – dat is de realiteit van het leven – vanuit Gods oogpunt heeft ons leven zéker nog zin, want Zijn Geest in ons, blijft krachtig. We kunnen nog een bijdrage leveren in het leven van mensen om ons heen. God kan ons nog gebruiken om hen te bemoedigen. In de Bijbel staan heel wat voorbeelden van gewone mannen en vrouwen die op hoge leeftijd nog door God gebruikt werden en een positieve invloed hadden in hun omgeving.

Praktische adviezen

Hij geeft ook nuchtere, praktische adviezen om in een geest van respect en liefde, zaken te regelen in verband met de laatste levensfase, zoals: wilsverklaring, testament en andere voorzorgsmaatregelen, zodat nabestaanden twijfel of onenigheid daarover bespaard blijven.

Het is mooi te lezen hoe hij in liefde en wijsheid toont hoe we voor onze kinderen en kleinkinderen tot zegen kunnen zijn; hoé valkuilen en bemoeizucht te vermijden, geen oorzaak te zijn van spanningen onder hen.

Te zorgen dat, zo mogelijk, eventuele gebroken relatie’s hersteld worden en er verzoening kan zijn. En indien dat niet kan, toch vergeving te schenken zodat het hart niet bitter wordt, maar zachtmoedig blijft.

Volwassenheid nodig om ouder te worden

Het fundament van dit alles is Jezus Christus en Zijn Woord. Hij onderstreept het belang van geestelijke volwassenheid om in Gods kracht de problemen van het ouder worden aan te kunnen. Om te blijven putten uit de geestelijke bronnen die God ons ter beschikking stelt: Zijn Woord, Zijn Geest, gebed, gemeenschap met gelovigen en dienstbaarheid.

Op die wijze kunnen we onze laatste aardse levensjaren nog in vrede, blijdschap en genade beleven.

Zeer wijze woorden vanuit de praktijk van zijn leven.  Hartelijk aanbevolen.

Billy Graham, Bijna Thuis (Franeker: Gideon, 2012).

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn