indekerk

Startpagina Indekerk

Alle verstand te boven

Weinig zaken laten zich zo gemakkelijk combineren als de navolging van Jezus Christus en het op topniveau bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er in de maatschappij regelmatig stemmen klinken die geloof tegenover wetenschap willen plaatsen, laat dit boek zien dat dit een
valse tegenstelling is. Gelovige wetenschappers mogen er evenals wetenschappelijke gelovigen zijn. Voor hen staan geloof en wetenschap niet tegenover elkaar. Geloof stelt wel andere vragen dan de wetenschappen. Het gaat bij de wetenschappen om methodische reflecties op het functioneren van de schepping, terwijl het bij het geloof veeleer om de vraag naar het ‘waarom’ van deze functies gaat.

Net als in eerdere publicaties is Cees Dekker de uitdaging aangegaan om wetenschappers aan het woord te laten om over hun leven, hun wetenschappelijk werk en hun geloof in God te reflecteren. Het geheel is een bonte verzameling aan inspirerende voorbeelden en diepere inzichten in het christelijke geloof en de wetenschappelijke vakgebieden.

Wat me bij het lezen van dit boek vooral raakte was dat deze briljante denkers, ondanks hun wetenschappelijke roem, grote aandacht aan het lijden en de moeiten in hun leven schenken. Het is schrijnend te lezen hoe nagenoeg elk getuigenis zich ook geconfronteerd weet met het kwaad in het leven. Ondanks alle ontdekkingen over deze fascinerende wereld, klinkt daarin hun verlangen naar de definitieve voltooiing van het koninkrijk van God, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Gelovig zijn betekent ook voor hen zaken los te laten in moeilijke situaties. De helpende en ondersteunende kerk speelt een belangrijke rol in hun getuigenissen. Daarnaast proef je de liefde voor het vak dat ze uitoefenen. Daarin komen uiteraard ook de reflecties en worstelingen met allerlei wetenschappelijke modellen continu ter sprake.

Cees Dekker (red.), Alle verstand te boven: 22 wetenschappers over hun leven, werk en God (Ark Media, 2021, 384 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn