indekerk

Startpagina Indekerk

57 + 60 = 108 ? – Deuteronomium 21

Deuteronomium 21, Psalmen 108-109, Jesaja 48, Openbaring 18

Psalm 108 is nogal uniek in het boek van de Psalmen. Los van kleine veranderingen bestaat deze psalm immers uit delen van twee andere psalmen. Psalm 108:1-5 volgt 57:7-11 en Psalm 108:6-13 volgt dan weer 60:5-12. Niettemin ‘voelt’ het resultaat verrassend anders aan.

Zowel Psalm 57 als 60 schetst David onder enorme druk. In de eerste leert het opschrift dat David op de vlucht is voor koning Saul, terwijl hij zich schuilhoudt in een grot. In de tweede zijn David en zijn troepen verslagen. In beide gevallen echter eindigt de psalm met lofprijzing en in vertrouwen – en de respectievelijke gedeeltes over lof en vertrouwen uit die twee psalmen worden nu samengevoegd om Psalm 108 te maken.

Hoewel Psalm 108 nog altijd zinspeelt op een stressvolle situatie die een bepaalde tuchtiging door God bevat (108:12), sluipt de toon van het geheel toch weg van de donkere stemming uit de begingedeeltes van de twee andere psalmen, en in vergelijking vloeit ze over van bewondering en vertrouwen. 

Dit eenvoudige feit dwingt ons iets heel belangrijks te onderkennen. De twee eerdere psalmen (57 en 60) zullen ongetwijfeld bijzonder tot ons spreken wanneer we met gevaar te maken krijgen – individueel of gemeenschappelijk – of een bepaalde vernederende nederlaag lijden.

De psalm die we nu onder onze aandacht hebben zal eerder in onze oren klinken wanneer we stilstaan bij en terugkijken naar de veelvoudige goedheid van God, terwijl die ons herinnert aan de grootte van zijn soevereiniteit en zijn bijzondere waardigheid om onze lof te ontvangen. Hij kan bijzonder nuttig blijken wanneer we een of ander nieuw initiatief willen starten dat van ons geloof nieuwe stevigheid vergt. Dit perspectief van veranderde toepassing duikt op omdat dezelfde woorden nu in een nieuwe context geplaatst worden. En dit is net het punt.

Want hoewel de volledige Schrift waar en belangrijk is, en telkens weer onze studie, overdenking en zorgvuldig toegepaste overweging verdient, gaf de Here God ons in zijn wijsheid geen Bijbel van abstracte principes, maar zeer diverse teksten verweven met hoogst diverse situaties.

Ondanks de diversiteit is er natuurlijk slechts één overheersende verhaallijn, en ook maar één ultiem Intellect dat er achter schuilgaat. Maar het rijke patroon van gevarieerde menselijke ervaring dat weerspiegeld wordt in de verschillende boeken en passages van de Bijbel – in belangrijke mate in de verschillende psalmen – zorgt ervoor dat de Bijbel met bijzondere kracht en macht tot ons spreekt wanneer de ‘klik’ tussen de ervaring van de menselijke auteur en onze ervaring bijzonder innig is.

Voor die verbazingwekkende rijkdom verdient God onze eerbiedige lof. Welk intellect dan dat van Hem, welk allesomvattend verstand dan dat van Hem, welk voorzienig overzicht over de totstandkoming van de Schrift dan dat van Hem, kon een werk voortbrengen als dit, dat zo harmonieus is en toch zo ontzettend divers? Ook hier is er reden om onze ‘Amen’ aan te sluiten bij de woorden van 108:6: ‘Verhef U boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde’.

[hr_shadow]

Taken from ‘For the Love of God’ by (D.A. Carson), © 1998. Overgenomen met toestemming van Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org.

Alle rechten op de Nederlandse vertaling behoren toe aan Jan Leplae (http://god-en-gebed.blogspot.com). Niets uit deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn