indekerk

Startpagina Indekerk

INDEKERK faciliteert in het ontwikkelen, organiseren en coördineren van vorming, conferenties en ontmoetingsmomenten binnen de evangelische beweging in Vlaanderen.

Indekerk.be is de aanwezigheid van INDEKERK op het internet.

Onze missie luidt als volgt:

INDEKERK is een vereniging die ontstaan is vanuit en gericht is op een evangelisch-christelijke zingeving. Dit is een zingeving die gericht is op de waardigheid van ieder mens. Die zingeving mag in onze pluralistische maatschappij zeker haar plek krijgen. In de eerste plaats willen we ze bevorderen tussen onze eigen afdelingen, maar ook kenbaar maken binnen een brede maatschappelijke context.

Onze visie luidt als volgt:

INDEKERK wil vanuit haar missie activiteiten en vormingsmomenten ontwikkelen en aanbieden die verschillende generaties en maatschappelijke doelgroepen ondersteunen, inspireren en bij elkaar brengen. De diversiteit die er bestaat binnen de Evangelische beweging willen we op een kwaliteitsvolle manier tot zijn recht laten komen.

Bovenstaande visie en missie moeten eveneens begrepen worden vanuit het besef dat Gods Woord, De Bijbel, onze leidraad is.
Lees er even 2 Timoteüs 3: 10, 11a op na: “Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden,…”

Onderwijs is dus een totaalpakket. Wat opvalt is dat ‘onderwijs’ niet alleen staat. Als er wat verder in deze brief wordt verwezen naar de Schrift die door God is ingegeven om te onderwijzen, te weerleggen, om op te voeden tot een deugdzaam leven, dan blijkt onderwijs meer in te houden dan alleen maar een verstandelijke aangelegenheid. Als christen mag alles synchroon verlopen: hart, hoofd en handen. We hopen en bidden dat deze conferenties en cursussen deze wens zullen versterken.

INDEKERK werkt in opdracht van de denominaties VEGECV en VIANOVA (het vroegere BEZ). INDEKERK werkt samen met enkele partners.

Langs deze weg willen we gelovigen uit evangelische middens ondersteunen. Maar we richten ons niet uitsluitend op deze doelgroep. Iedereen, die zich kan vinden in één of andere cursus of conferentie, is welkom. De cursist of conferentiebezoeker is er zich wel van bewust dat deze vorming en ontmoetingsmomenten vanuit een evangelische identiteit ontplooid worden.

Vanwaar de naam ‘Indekerk’? Indekerk wil dan zoveel zeggen als ‘daar speelt het zich af’, in de kerk, in de gemeente, daar waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam. Daar ontstaat geloofsopbouw, relatievorming, wederzijdse bemoediging en zoveel meer. Indekerk, d.w.z. in de schoot van je geloofsgemeenschap, word je toegerust om buiten de kerk – en uiteraard ook in de kerk – te dienen en mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Niet alle evangelische kerken kunnen een rijk dieet aanbieden waarbij alle ingrediënten aanwezig zijn: pastoraat, mentoraat, preken, onderwijs, theologie,… Het is daar dat INDEKERK haar roeping uitwerkt. Inspelen op de noden die er zijn bij de plaatselijke kerken.

De vorming van INDEKERK wil garant staan voor onderwijs dat Gods Woord ernstig neemt en dit met veel aandacht voor de realiteit van de praktijk in de gemeente. Niet alleen de theorie maar ook de reflectie op de dagdagelijkse omgang met Gods Woord in het persoonlijk leven van de cursist alsook in het leven van de kerkgemeenschap komt ruim aan bod.

Coördinator INDEKERK: Peter Bordon, algemeen secretaris VEG en medewerker Christelijke Herbronning Connect

Medewerker website INDEKERK: Jona Govaert 

Ontwerp website: Servaas IT, www.servaas.be

Docenten en medewerkers onderschrijven de geloofsbelijdenis die terug te vinden is op de site van de EAV.

Voor meer info over de organisaties achter INDEKERK klik op de logo’s hieronder.