indekerk

Startpagina Indekerk

Romeinen 11 – ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis’

1 Samuel 13, Romeinen 11, Jeremia 50, Psalmen 28-29 Romeinen 11 werd al uitgelegd op manieren die elkaar onderling tegenspreken. De ruimte ontbreekt hier om de uitleggingen op te lijsten, laat staan ze af te wegen. Ik zal eenvoudig de lijn van Paulus’ argumentatie uitleggen zoals ik die begrijp. Betekent Paulus’ argument in Romeinen 9-10 […]

Romeinen 10 – ‘Wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden’

1 Samuel 12, Romeinen 10, Jeremia 49, Psalmen 26-27 Hier wens ik stil te staan bij een klein gedeelte uit Romeinen 10. Als onderdeel van zijn nadruk op het feit dat Joden net zo goed als heidenen gered moeten worden door geloof of helemaal niet gered zijn, bespreekt Paulus het fundamentele christelijke ‘woord van geloof’: […]

Romeinen 9 – God ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil

1 Samuel 11, Romeinen 9, Jeremia 48, Psalm 25 Een van de belangrijke vragen die de eerste christenen moesten beantwoorden wanneer ze getuigden van Jezus de Messias, klonk een beetje zo: ‘Als Jezus werkelijk de beloofde Messias is, hoe komt het dan dat zoveel Joden die aanspraak verwerpen?’. Ongetwijfeld waren er ook varianten op de […]

Romeinen 8 – ‘Wij zijn meer dan overwinnaars’

1 Samuel 10, Romeinen 8, Jeremia 47, Psalmen 23-24 Wat betekent het voor christenen dat ze ‘meer dan overwinnaars’ zijn (Rom. 8:37)? Een aanzienlijke groep volgt dan de gedachte van een speciale groep van illustere christenen die ‘boven alles staan’, krachtig in het weerstaan van verleiding, overwinnend in hun gebedsleven, vruchtdragend in hun getuigenis, matuur […]

1 Samuel 9 – ‘Een goed begin garandeert nog geen goed einde

1 Samuel 9, Romeinen 7, Jeremia 46, Psalm 22 Af en toe ontmoet je iemand die vanaf zijn of haar jeugd zeer beloftevol lijkt en die beloften ook inlost. Maar dit is niet hoe de dingen gewoonlijk gaan. Wie had gedacht dat een bescheiden schilder uit Wenen de monsterlijke kolos zou worden die de wereld […]

1 Samuel 4 – ‘De ark Gods buitgemaakt’

1 Samuel 4, Romeinen 4, Jeremia 42, Psalm 18 Wanneer mensen weinig weten over de God die zichzelf eigenlijk geopenbaard heeft, is het voor hen heel gemakkelijk om een bepaalde verwrongen visie van die God te krijgen, totdat het beeld dat ze van Hem hebben nog heel weinig overeenstemt met de realiteit. Je kunt de […]

1 Samuel 3 – ‘Spreek HERE, want uw knecht hoort’

1 Samuel 3, Romeinen 3, Jeremia 41, Psalm 17 De Here roept niet al zijn profeten op dezelfde manier, of op dezelfde tijd in hun leven. Amos werd geroepen toen hij herder was in Tekoa. Elisa werd geroepen door Elia om dienend bij hem in de leer te gaan. Maar Samuel was zelfs al van […]

Romeinen 2 – God zal ieder vergelden naar zijn werken

1 Samuel 2, Romeinen 2, Jeremia 40, Psalmen 15-16 Waar Romeinen 1 het hele menselijke ras veroordeelt, focust Romeinen 2 specifiek op Joden. Ze hebben enorme voordelen in het feit dat zij de ontvangers van de Wet waren – de openbaring van God die hen door Mozes bij de Sinaï gebracht werd. Maar ook hier, […]