indekerk

Startpagina Indekerk

Zo ben ik gewoon

door Jona Govaert – De meeste mensen kennen het begrip autisme, maar vaak bestaat er nog een stereotiep beeld van ‘de autist’. Er zijn naar schatting 60 op de 10.000, ofwel 60.000 Belgen met een autismespectrumstoornis (ASS) (*). De kans is dus reëel dat er ook in de evangelische kringen mensen met ASS rondlopen. Hoeveel […]