ETF-studienamiddagen

Inschrijvingen open

De volgende ETF-studienamidag vindt plaats op vrijdag 19 november 2021. 

De ETF-studienamiddagen worden in overleg met INDEKERK georganiseerd en dienen ter ondersteuning van allen die onderwijs verzorgen binnen de ECV-VEG-VIANOVA-VVP-gemeenten.

Voor meer info over de ETF en haar opleidingsaanbod kunt u terecht op de volgende link: Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

 

Thema najaar 2021: Opvoeding, geloofsopvoeding, godsdienstpedagogiek, kerk en gezin


Gastspreker: Jos de Kock

Datum en Locatie: ETF (Leuven).

Aanvang/Einde: Een vrijdagnamiddag in het najaar van 14u tot 18u (onthaal met koffie vanaf 13:30), met aansluitend een avondmaal. Gelieve u hiervoor op te geven via uw inschrijving.

De kosten voor deze dagen worden gedragen door ETF en de denominaties. Deze studiedagen zijn dus gratis voor de deelnemers.

Inhoud:

Hoe geef je als kerk op een goede manier vorm aan geloofsopvoeding? Tegen welke vragen lopen kinderen en jongeren aan als het gaat om geloven in deze tijd? En welk perspectief kunnen kerken en gezinnen bieden voor een nieuwe generatie? Hoe kunnen kinderen en jongeren de boodschap van de Bijbel verbinden met het leven van alledag? En wat betekent dat voor hoe kerken en gezinnen vorm geven aan de geloofsopvoeding en geloofseducatie? In deze studiemiddag worden verschillende godsdienstpedagogische perspectieven aangereikt om deze vragen te doordenken met het oog op de concrete pratkijk van kerken.

Biografie Jos de Kock

Prof. Dr. Jos de Kock is godsdienstpedagoog en hoogleraar praktische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Hij is tevens rector van de ETF. Prof. De Kock is gespecialiseerd op het gebied van jongeren en theologie, kerkelijk jeugdwerk, godsdienstige vorming in het onderwijs en de relatie tussen leren en geloven.