indekerk

Startpagina Indekerk

Oog in oog met Hizkia

ooginoog_512ff2e1890839f5aae5edafa6043fd0door Maarten Hertoghs – ‘Oog in oog met Hizkia’ is een toegankelijk geschreven verkenning van het leven van koning Hizkia. De bedoeling van Gerrit Vink is om te laten zien dat Hizkia’s leven actueel en relevant is voor ons eigen leven. Elk van de twintig hoofdstukken (gemiddeld zeven bladzijden per hoofdstuk) is een aparte levensles. De hoofdstukken volgen het leven van Hizkia quasi allemaal in chronologische volgorde. Je wordt in het boek dus door het leven van Hizkia meegenomen.

De schrijver kijkt verder dan enkel het verhaal van Hizkia. We vinden regelmatig verwijzingen naar profeten als Hosea, Jesaja of Ezechiël. Er worden ‘uitstapjes’ gemaakt naar koningen voor en na Hizkia: Achaz en Josia. Er is ook plaats voor archeologische gegevens. Zo wordt o.a. het eigen verslag van Sanherib, koning van Assyrië, die Juda binnenviel, vergeleken met wat de Bijbel erover zegt.

Levenslessen

De actuele levenslessen waarin Vink ons meeneemt, zijn behoorlijk uiteenlopend. Ze gaan over het openzetten van ons leven voor God, over gebed, afgoden, geestelijke strijd, … Sommige lijnen die de schrijver trekt tussen Hizkia’s leven en ons leven, vind ik heel mooi en terecht. Er is een hoofdstuk over het gebed van Hizkia, wanneer hij de brief van de Assyrische koning in de tempel voor Gods aangezicht gelegd heeft. Dat is een prachtig gebed, waarbij God werkelijk in het middelpunt staat. Het is een enorme uitdaging voor ons om op diezelfde manier te bidden. Niet gericht op onszelf, maar gericht op God.

Er zijn ook enkele lijnen tussen het Oude Testament en onze situatie, die indirect met Hizkia te maken hebben. Zo maakt Vink de link tussen de Siloamvijver, die door Hizkia aangelegd werd, en het gebruik om tijdens het Loofhuttenfeest daar water uit te putten. Jezus verwijst naar dat gebruik in Johannes 7 als hij spreekt over het levende water. Het is een schitterende parallel tussen de viering van het Loofhuttenfeest en Jezus’ levende water (de Heilige Geest), maar niet echt een levensles uit het leven van Hizkia.

Studievragen

Aan het einde van elk hoofdstuk zijn er studievragen. De bedoeling daarvan is dat dit boek ook geschikt zou zijn voor Bijbelkringen. Die opzet vind ik prima. Er zijn vijf of zes vragen/opdrachten per hoofdstuk. De eerste is altijd het lezen van één of enkele Bijbelgedeelte(n). Het eindigt altijd met de vraag ‘Wat heeft je in dit hoofdstuk het meest aangesproken’? Daartussen staan dan nog drie of vier vragen.

Het is bijzonder moeilijk om goede vragen te bedenken. Ik denk dat daar, bij een tweede uitgave, extra aandacht aan besteed zou kunnen worden. Sommige vragen zijn goed, maar bij een heel aantal vragen blijf ik op mijn honger zitten. Soms zijn de antwoorden op die vragen letterlijk uit een vermeld Bijbelvers te halen of kunnen ze erg eenduidig beantwoord worden. Bij de vraag ‘Wat blijf essentieel in elke moeilijke situatie?’ (p.37) wordt Habakuk 3:17-18 vermeld. Of bij ‘Welke belofte of garantie houdt de opstanding van Jezus in?’ (p.63) staat 1 Korintiërs 15:20-23. Als ik een Bijbelkring moet voorbereiden, dan gaan dit soort vragen voor mij niet diep genoeg. Dit schrijf ik in nederigheid, omdat ik weet hoe moeilijk het is om uitdagende vragen op te stellen.

Leesbaarheid

Gerrit Vink schrijft vlot leesbaar, zonder overbodig moeilijke woorden. Waar nodig, worden dingen goed uitgelegd. Dat is toch wel een vereiste als je een boek schrijft dat ook voor Bijbelkringen bedoeld is.

Ik vond het fijn dat er in het boek ruim plaats is voor de geschiedkundige context van Hizkia’s tijd. Deze wordt op toegankelijke, vertellende manier weergegeven. Wie extra informatie wil, kan terecht bij de voetnoten. Achteraan het boek is er ook nog een bijlage waar je de chronologie van Hizkia’s leven in relatie tot het tienstammenrijk en het Assyrische rijk in detail kan bekijken…

Conclusie

Het leven van Hizkia is het bestuderen waard… individueel of in kleine groep. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek daarbij een goed hulpmiddel kan zijn.

 

Gerrit Vink, Oog in oog met Hizkia, (Uitgeverij Het Zoeklicht, 2015, 163 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn