indekerk

Startpagina Indekerk

Geen zorgen voor morgen

door Raymond R. Hausoul – In zijn boek ‘Geen zorgen voor morgen’ wil Max Lucado zijn lezers vanuit Paulus’ brief aan Filippi inspireren. Bemoediging van de lezer staat hierbij op de eerste plaats. Dat valt al meteen op in de inhoudsopgave: Deel 1 – Verheug je in Gods goedheid, Deel 2 – Vraag God om hulp, Deel 3 – Geef je zorgen aan Hem over, Deel 4 – Vul je gedachten met het goede. Lucado brengt de gegevens van Paulus’ brief aan de Filippenzen in relatie met de spanningen waar de westerse wereld zich mee geconfronteerd weet. Meermaals noemt Lucado recente krantenartikelen of gebeurtenissen die de lezer nog voor ogen staan. Die nieuwsberichten brengt hij dan met oneliners en gedichten op een toegankelijke manier bij zijn lezers, zoals we dat van hem als journalist al jaren kennen.

Inhoudelijk kiest Lucado er altijd voor om alledaagse gebeurtenissen te verbinden met het leven van Paulus. De Bijbeluitleg wordt op die manier toegankelijk gemaakt voor de tijd van vandaag. Hierbij valt op dat er telkens een snelle wisselwerking plaatsvindt van het spreken over God naar de persoonlijke vragen van mensen vandaag. Er is dikwijls een grote opeenvolging van retorische vragen aanwezig. Daarop volgt dan regelmatig weer een statement van wat Lucado in de Bijbel terug ziet. Hoewel de schrijver zich niet tot doel stelt om Paulus’ brief aan de Filippenzen uitlegkundig door te nemen, slaagt hij er in om enkele onderwerpen uit deze brief op een toegankelijke manier voor de lezer te ontsluiten. De schrijfstijl en eenvoud van het boek maken dit een geschikt boek ter bemoediging.

Max Lucado, Geen zorgen voor morgen, (Ark Media, 2018, 240 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn