Cursussen

Wat is een INDEKERK-cursus?

Cursussen (mede-)georganiseerd of aanbevolen door INDEKERK leveren geen officieel getuigschrift of diploma af. Ze dienen vooral tot toerusting van de cursist die evenwel met de opgedane vorming concreet kan dienen in de lokale kerkcontext.

De doelgroep die we voor ogen houden, zijn de verantwoordelijken en de leden van gemeenten uit de brede evangelicale beweging. We voorzien vorming op de terreinen die direct inzetbaar zijn in de kerken (preken, bijbelstudie, pastoraat, mentoraat, evangelisatie, discipelschap, jongerenwerk).

Sommige cursussen worden ingericht op vraag anderen worden jaarlijks ingericht.

Hebt u vragen over één van deze cursussen, stel uw vraag via onderstaand formulier:

Contact

Graag vernemen we hoe we u kunnen helpen. Vul dit formulier in en een medewerker neemt spoedig contact op met u.