ETF-studienamiddagen

Inschrijvingen gesloten

De ETF-studienamiddagen worden in overleg met EVW (Evangelische Volwassenen Werking) georganiseerd en dienen ter ondersteuning van allen die onderwijs verzorgen binnen de ECV-VEG-BEZ-VVP-gemeenten.

Voor meer info over de ETF en haar opleidingsaanbod kunt u terecht op de volgende link: Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

 

Thema voorjaar 2017: De Romeinenbrief 


Maarten Luther (1483-1546) is weer tot de essentie teruggekeerd dankzij datgene wat Paulus schreef in de Romeinenbrief. Prof. Antonie Vos zal ons in deze studiemiddag meenemen in het leven van de apostel Paulus en op die manier inzicht geven in wat er gebeurde in het leven van Luther tijdens de Reformatie. Misschien kan u dit inspireren om tijdens het jaar ruimte te maken in uw kerkelijke context om opnieuw aandacht te schenken aan onze Reformatorische voorouder of stil te staan bij de Romeinenbrief?

Gastspreker: Prof. dr. Antonie Vos

Data en Locatie: vrijdag 17 februari 2017, ETF (Leuven). Inschrijven kan tot 13 februari

Aanvang/Einde: van 14u tot 18u (onthaal met koffie vanaf 13:30), met aansluitend een avondmaal

De kosten voor deze dagen worden gedragen door ETF en de denominaties. Deze studiedagen zijn dus gratis voor de deelnemers.

VosProf. dr. Antonie Vos


Beluister de eerste lezing van de vorige studienamiddag

Beluister de tweede lezing van de vorige studienamiddag