ETF-studienamiddagen

Inschrijven

De ETF-studienamiddagen worden in overleg met INDEKERK georganiseerd en dienen ter ondersteuning van allen die onderwijs verzorgen binnen de ECV-VEG-BEZ-VVP-gemeenten.

Voor meer info over de ETF en haar opleidingsaanbod kunt u terecht op de volgende link: Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

 

Thema voorjaar 2018: De islam (deel 2) 


Gastspreker: Prof. Dr. Gie Vleugels

Data en Locatie: vrijdag 9 maart 2018, ETF (Leuven).

Aanvang/Einde: van 14u tot 18u (onthaal met koffie vanaf 13:30), met aansluitend een avondmaal

De kosten voor deze dagen worden gedragen door ETF en de denominaties. Deze studiedagen zijn dus gratis voor de deelnemers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie: Gie Vleugels is oudste in de evangelische kerk te Aarschot en professor Nieuw Testament en Vroeg Christendom aan de ETF. De laatste jaren legt hij zich toe op de wortels van de Islam en het christelijk getuigenis tegenover moslims.

Inhoud:

Gie Vleugels is hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom aan de ETF (Leuven). De laatste jaren legt hij zich eveneens toe op Syrisch en Arabisch, de talen uit de wereld waarin de Koran is ontstaan en de Islam werd geboren. Daardoor groeide ook zijn interesse voor de Islam, en heeft hij zich uitvoerig gedocumenteerd op dat terrein.

Onder meer door de recente toevloed van vluchtelingen uit het Midden-Oosten liggen er vandaag ongekende kansen om het evangelie te delen met moslims. Toch voelen vele christenen zich daar niet echt klaar voor. Enkele obstakels:

·         ze weten niet hoe contact te leggen of vertrouwen te winnen;
·         ze zijn weinig vertrouwd met de inhoud van de Koran, laat staan met de andere Islamitische geschriften;
·         ze zijn bang voor confrontatie, want kritiek op de Islam kan agressie wekken;
·         ze zijn onzeker over de discussies die gevoerd zullen worden (drie-eenheid, kruistochten, …).

Gie Vleugels zal deze en andere obstakels bespreken en aanwijzingen geven voor een haalbare en vruchtbare aanpak voor getuigenis onder moslims. Er is ruim gelegenheid voor vragen en interactie. Je mag je vragen reeds op voorhand mailen naar gvleugels@gmail.com.