Posts Tagged 'dagboek'

Genesis 8, Mattheüs 8, Ezra 8, Handelingen 8

Gepost door:

Genesis 8, Mattheüs 8, Ezra 8, Handelingen 8

Genesis 8, Mattheüs 8, Ezra 8, Handelingen 8

Waarom vindt Jezus het geloof van de hoofdman (Romeins centurio) zo verwonderlijk(Matt. 8:5-13)? De hoofdman bevestigt Jezus dat voor zover het hem betreft het onnodig is voor de Meester om zijn huis te bezoeken om de pijnlijdende dienstknecht te genezen. Hij verstaat dat Jezus slechts een woord hoeft te spreken en de knecht zal gezond worden. ‘Want’ zo legt hij uit ‘ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg ...

Lees meer →

Genesis 7 – ‘Oordeelt niet’: gij zult dit vers niet meer misbruiken

Gepost door:

Genesis 7 – ‘Oordeelt niet’: gij zult dit vers niet meer misbruiken

Genesis 7, Mattheüs 7, Ezra 7, Handelingen 7

Er was een tijd dat er in de Angelsaksische wereld nauwelijks iemand was die niet in staat was om Johannes 3:16 te citeren. Ongetwijfeld was dit het meest gekende vers uit de hele Bijbel. Mogelijk bekleedt het vandaag nog een belangrijke plaats – ik ben niet zeker. Maar als het dit doet, dan zal het percentage mensen die het kennen aanzienlijk kleiner zijn. En dit aantal blijft afnemen aangezien de kennis van de ...

Lees meer →

Genesis 6 – Vrome daden kunnen in werkelijkheid net het tegenovergestelde zijn

Gepost door:

Genesis 6 – Vrome daden kunnen in werkelijkheid net het tegenovergestelde zijn

Genesis 6, Mattheüs 6, Ezra 6, Handelingen 6

De eerste drie delen van Mattheüs 6 (dat zelf het centrale hoofdstuk vormt van de Bergrede) behandelen 3 fundamentele daden van vroomheid in het judaïsme: geven aan de behoeftigen (traditioneel ‘aalmoezen geven’ genoemd), gebed en vasten (Matt. 6:1-18).

De gemeenschappelijke link is treffend: Jezus erkent hoe makkelijk het is voor zondaars om zich te engageren in waardevolle, menslievende en zelfs religieuze activiteiten, minder om te doen wat recht is dan om bewonderd te worden ...

Lees meer →

Genesis 5 – Er is geen ontsnappen aan: toen stierf hij …

Gepost door:

Genesis 5 – Er is geen ontsnappen aan: toen stierf hij …

Genesis 5, Mattheüs 5, Ezra 5, Handelingen 5

Steeds opnieuw klinkt in het vijfde hoofdstuk van Genesis hetzelfde refrein: ‘daarna stierf hij’. Die-en-die leefde zoveel jaren, daarna stierf hij … daarna stierf hij … daarna stierf hij … Waarom die herhaling?

Vanaf het begin was het Gods bedoeling dat de gemeenschap tussen Hemzelf en zijn beelddragers eeuwig zou zijn: Adam en Eva zouden eeuwig leven ervaren met God. Hun opstand maakte een einde aan die weg (Gen. 3:21-22). Al kwam de dood ...

Lees meer →

Genesis 4, Mattheüs 4, Ezra 4, Handelingen 4

Gepost door:

Genesis 4, Mattheüs 4, Ezra 4, Handelingen 4

 Genesis 4, Mattheüs 4, Ezra 4, Handelingen 4

Het menselijke ras had maar een generatie nodig om zijn eerste moord voort te brengen (Gen. 4). Twee overdenkingen:

  1. In de Bijbel vind je veel motieven voor moord. Jehu doodde voor politiek voordeel (2 Kon. 9-10); David doodde om zijn overspel te verbergen (2 Sam. 11); Joab moordde uit wraak en uit angst om zijn bevoorrechte positie kwijt te spelen (2 Sam. 3); sommige van de mannen van Gibea in Benjamin moordden uit ongebreidelde ...
Lees meer →
Page 48 of 49 «...2030404546474849