Posts Tagged 'dagboek'

Genesis 14 – God bereidt de weg voor de ultieme priester-koning

Gepost door:

Genesis 14 – God bereidt de weg voor de ultieme priester-koning

 Genesis 14, Mattheüs 13, Nehemia 3, Handelingen 13

Mocht je het boek Genesis lezen zonder vooraf de inhoud van enig ander Bijbelboek te kennen, dan zie je in die paar verzen over Melchizedek (Gen. 14:18-20) bijna zeker een van de meest raadselachtige gedeeltes. Want hoe zwaar weegt uiteindelijk zijn bijdrage aan de verhaallijn van het boek?

Melchizedeks aanwezigheid wordt voorafgegaan door de beslissing (weergegeven in Gen. 13) van Abram en Lot om zich van elkaar af te scheiden om een einde te ...

Lees meer →

Genesis 13, Mattheüs 12, Nehemia 2, Handelingen 12

Gepost door:

Genesis 13, Mattheüs 12, Nehemia 2, Handelingen 12

Genesis 13, Mattheüs 12, Nehemia 2, Handelingen 12

Het beeld is liefelijk. Jezus is zo gevoelig en zachtmoedig dat, wanneer Hij een ‘geknakt riet’ (Matt. 12:20) vindt, Hij dat niet onnadenkend afkraakt, maar het versterkt in de hoop dat het zelf weer sterk wordt.

Als de wiek van een kaars nog slechts een kwijnende pit is, dooft Hij die niet tot ze volledig gesmoord is. In plaats daarvan steekt Hij de vlam weer aan. Hij zal op die manier handelen, zo wordt ...

Lees meer →

Genesis 12 – Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt

Gepost door:

Genesis 12 – Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt

Genesis 12, Mattheüs 11, Nehemia 1, Handelingen 11

Deze passage, Genesis 12, betekent een keerpunt in het zich ontvouwende heilsplan van God. Vanaf nu focust God in zijn handelen niet meer op individuele personen, maar op een volk, een natie. Dit is het keerpunt dat de oudtestamentische documenten zo uitgesproken Joods maakt.  Uiteindelijk komen uit dit volk heel wat zaken voort: de wet, priesters, wijsheid, patronen van relaties met God en zijn verbondsvolk, openbaringen, profetieën, klaagzangen, psalmen – een rijk pallet ...

Lees meer →

Genesis 11, Mattheüs 10, Ezra 10, Handelingen 10

Gepost door:

Genesis 11, Mattheüs 10, Ezra 10, Handelingen 10

Genesis 11, Mattheüs 10, Ezra 10, Handelingen 10

Terwijl Hij met ontferming is bewogen wanneer de scharen Hem doen denken aan schapen zonder herder, instrueert Jezus zijn discipelen: ‘Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’ (Matt. 9:38). Daarna organiseert Hij een zendingsopdracht als training voor de twaalven, die zijn kring van vertrouwelingen vormen. Er zijn heel wat mooie dingen uit dit hoofdstuk te leren. Te oordelen naar de beschrijving (bijv. ...

Lees meer →

Genesis 9-10 – De zorgelijke cyclys herbegint – maar er is hoop

Gepost door:

Genesis 9-10 – De zorgelijke cyclys herbegint – maar er is hoop

Genesis 9-10, Mattheüs 9, Ezra 9, Handelingen 9

Ondanks de omvang van de straf die erover werd uitgesproken, heeft de zondvloed de menselijke natuur niet veranderd. God weet goed dat er, na de eerste moord door Kaïn, nog zal gemoord worden. Nu legt Hij de doodstraf op (Gen. 9:6), niet als een afschrikmiddel – afschrikking komt niet ter sprake – maar als een signaal dat moord buiten categorie is, in die zin dat het een wezen doodt dat naar het beeld ...

Lees meer →
Page 47 of 49 «...2030404546474849