Posts Tagged 'dagboek'

Leviticus 13 – ‘Ik heb geen goed buiten U’

Gepost door:

Leviticus 13 – ‘Ik heb geen goed buiten U’

Leviticus 13, Psalmen 15-16, Spreuken 27, 2 Thessalonicenzen 1

Let op het patroon van hoofdletters: ‘Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U’ (Ps. 16:2). Met andere woorden, wanneer David Jahweh (‘HERE’) aanspreekt, belijdt hij Hem als ‘Here’, zijn Meester; dan voegt hij eraan toe:  ‘ik heb geen goed buiten U’.

  1.  Aan de ene kant bakenen deze woorden af wat goed is, en daardoor definiëren ze bijna het goede. Niets is uiteindelijk goed als ...
Lees meer →

Leviticus 11-12 – ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’

Gepost door:

Leviticus 11-12 – ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’

Leviticus 11-12, Psalm 13-14, Spreuken 26, 1 Thessalonicenzen 5

In deze overdenking wil ik twee gedeeltes samenbundelen: ‘Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de HERE, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig’ (Lev. 11:44-45); ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er ...

Lees meer →

Leviticus 10 – ‘Toen ging er vuur uit van de HERE’

Gepost door:

Leviticus 10 – ‘Toen ging er vuur uit van de HERE’

 Leviticus 10, Psalmen 11-12; Spreuken 25; 1 Thessalonicenzen 4

 In Leviticus 8 worden Aäron en zijn zonen via een door God voorgeschreven ritueel tot priesters gewijd. In Leviticus 9 beginnen ze hun dienst. Hier, in Leviticus 10, nog altijd binnen de zeven dagen van hun wijdingsrituelen, stoppen twee zonen van Aäron, nl. Nadab en Abihu, kolen in hun vuurpannen en voegen er reukwerk bij, schijnbaar in de overtuiging dat ze iets zullen toevoegen aan de ceremonies en rituelen die God instelde. ...

Lees meer →

Leviticus 8 – We hebben een nieuwe toren van Babel

Gepost door:

Leviticus 8 – We hebben een nieuwe toren van Babel

Leviticus 8, Psalm 9, Spreuken 23, 1 Thessalonicenzen 2

Bij aanvang van het Amerikaanse experiment in democratie, namen de grondleggers (de zgn. Founding Fathers) diverse standpunten in, die vandaag nog door weinigen aangenomen worden, maar wel veel verschuldigd waren aan het Judeo-christelijke erfgoed. Waarmee we niet willen beweren dat alle Founding Fathers ook christen waren. Velen waren het niet; ze waren onduidelijke deïsten. Een van die Bijbelse uitgangspunten was het geloof dat mensen van nature niet goed zijn en potentieel in ...

Lees meer →

Leviticus 7 – Het recht zal zegevieren – want God is rechtvaardig

Gepost door:

Leviticus 7 – Het recht zal zegevieren – want God is rechtvaardig

Leviticus 7, Psalm 7-8, Spreuken 22, 1 Thessalonicenzen 1

Psalm 7 is de tweede van veertien Psalmen die in de title gelinkt zijn aan een bepaalde historische gebeurtenis (de eerste is Ps. 3). We kunnen de details niet kennen, maar David voelde zich duidelijk vreselijk verraden toen hij valselijk beschuldigd werd door iemand uit zijn naaste omgeving die beter had moeten weten. We zullen ons toespitsen op de laatste vier verzen (7:15-17):

Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd,
is zwanger van onheil ...

Lees meer →
Page 30 of 49 «...10202829303132...»