VEG-Leidersconferentie 2022

De Leidersconferentie zal dit jaar niet in de krokusvakantie plaatsvinden. Normaal gesproken zal de conferentie doorgaan in het paasverlof. De data worden hier gepubliceerd, van zodra ze definitief vastliggen.

Ieder jaar organiseert de VEG een driedaagse conferentie voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/VIANOVA/ECV en/of ander christelijk werk. Er is ruimte voor bemoediging & inspiratie, uitwisseling & ontspannen ontmoetingen, luisteren & opvangen, aanbidding & studie en vernieuwing in visie.
 

Thema: Onverdeeld 


Spreker: Nog niet bekend

 • Programma

  ∗ inspirerende studies ∗ gespreksgroepen om samen door te praten ∗ ontspannende momenten om de onderlinge banden te versterken ∗ aanbidding en gebed voor elkaar ∗ genieten van Gods schepping

  Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving de verdere nodige informatie (details van het programma, enz).

 • Voor wie?

  Voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/VIANOVA/ECV en/of ander christelijk werk met hun partner.

 • Wanneer en waar
  Wanneer: De Leidersconferentie zal dit jaar niet in de krokusvakantie plaatsvinden. Normaal gesproken zal de conferentie doorgaan in het paasverlof. De data worden hier gepubliceerd, van zodra ze definitief vastliggen.

  Plaats: Nog niet bekend

 • Kostprijs
  • Verblijf als single: prijzen worden later vastgelegd
  • Verblijf met twee personen: prijzen worden later vastgelegd

  U kan uw keuze aanvinken op uw inschrijvingsformulier bij de extra gegevens.

  Rekeningnummer: BE74 0013 5462 5107 van VEG Zwijnaarde

 • Verantwoordelijken

  Wout & Teuni Van Wijngaarden, Peter & Kristin Bordon, Walter & Anita Beyens

 • Biografie spreker

  Wordt later gepubliceerd

 • Impressie leidersconferentie 2015


 • Audio leidersconferentie 2019

  De audio van de lezingen van Ron van der Spoel (LC 2019) kunnen hier beluisterd worden.