VEG-Leidersconferentie 2020

De audio van de lezingen van Ron van der Spoel (LC 2019) kunnen hier beluisterd worden.

Inschrijvingen open

Gelieve u ten laatste tegen 15 december 2019 op te geven in verband met het tijdig vastleggen van het aantal kamers in het vakantiecentrum.

Ieder jaar organiseert de VEG een driedaagse conferentie voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/VIANOVA/ECV en/of ander christelijk werk. Er is ruimte voor bemoediging & inspiratie, uitwisseling & ontspannen ontmoetingen, luisteren & opvangen, aanbidding & studie en vernieuwing in visie.

 

Thema: Samen achter Jezus aan


Sprekers: Gie Vleugels, Corneel Crezée, Kevin Buch en Jef Devriese

 • Programma

  ∗ inspirerende studies ∗ gespreksgroepen om samen door te praten ∗ ontspannende momenten om de onderlinge banden te versterken ∗ aanbidding en gebed voor elkaar ∗ genieten van Gods schepping

  Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving de verdere nodige informatie (details van het programma, enz).

 • Voor wie?

  Voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/VIANOVA/ECV en/of ander christelijk werk met hun partner.

 • Wanneer en waar

  Datum: Van donderdag 27 februari 2020 vanaf 19 uur tot zaterdag 29 februari 2020 om 15u30.

  Plaats: Vakantiecentrum Floreal Blankenberge, Koning Albertstraat, 59 te 8370 Blankenberge

  Zie http://www.florealgroup.be/nl/page/blankenberge.html

 • Kostprijs
  • Verblijf als single: 190, 220 of 260 euro
  • Verblijf met twee personen: 275, 305 of 350 euro

  U kan uw keuze aanvinken op uw inschrijvingsformulier bij de extra gegevens.

  Gelieve u ten laatste tegen 15 december 2019 op te geven in verband met het tijdig vastleggen van het aantal kamers in het vakantiecentrum.

  Rekeningnummer: BE74 0013 5462 5107 van VEG Zwijnaarde

 • Verantwoordelijken

  Wout & Teuni Van Wijngaarden, Peter & Kristin Bordon, Walter & Anita Beyens

 • Biografie spreker

  Bio Corneel:

  Al sinds ik christen ben, is gebed voor mij een belangrijk thema geweest. Direct bij mijn bekering gaf God me een gebedsvriend met wie ik wekelijks op de knieën mocht gaan. De wekelijkse gebedsavonden (nachten) in mijn periode in Operatie Mobilisatie gaven zoveel gebedsverhoringen dat dit me steeds heeft achtervolgd. Verenigd bidden met broers en zussen (van over de hele wereld) werkt.

  Daarom heb ik een groot verlangen dat we gaan geloven in de grote mogelijkheden die er zijn wanneer we samen volhardend leren bidden. En dat we niet langer afhankelijk zullen zijn van het gebed voor België uit andere landen, maar zelf tot actie komen. God heeft ons gebed als een geestelijk wapen gegeven. Laten we ook leren hier gebruik van te maken. Het heeft mijn hele hart om me hiervoor in te zetten.

  Bio Gie:

  Gie Vleugels is Professor aan de ETF in Leuven, waar hij van 1985 tot 2014 Grieks, Nieuwe Testament en Vroeg Christendom heeft gedoceerd. Om gezondheidsredenen heeft hij zijn onderwijsloopbaan moeten beëindigen, maar hij blijft actief in onderzoek en dienst aan de Kerk. Zijn belangrijkste interesses zijn vertaling en interpretatie van de Schrift, Semitische achtergronden van het Nieuwe Testament, Vroegchristelijke eredienst, Islam.

  Bio Jef:

  Jef De Vriese is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling.

 • Impressie leidersconferentie 2015