Indekerk studiedag (Pastoraat bij genderproblematiek)

Inschrijvingen open

Indekerk wil op zaterdag 10 oktober 2020 een studiedag aanbieden over hoe je pastoraal omgaat met mensen die worstelen met een genderproblematiek.

Veel jongeren en volwassenen worstelen met een genderproblematiek en dit zowel buiten als binnen de kerk. Wat zegt de bijbel over de geslachten? Hoe gaan we om met de gebrokenheid in deze wereld? Hoe kunnen we vanuit een bijbels kader deze mensen pastoraal begeleiden? Dit is het thema van een volgende studiedag van indekerk.

Er zal ook veel ruimte zijn om vragen te stellen.

Gelieve u ten laatste tegen 10 september 2020 op te geven in verband met de praktische organisatie

 

Thema: Pastoraat bij genderproblematiek


Gastsprekers:

Gie Vleugels (ETF) zal aangeven wat de Bijbel leert over de geslachten.

Tom Decraene (Ichtus studentengroepen) zal de relevantie voor dit thema vanuit de praktijk aanduiden.

Marina Dejoode (Bethesda) zal vanuit haar bediening de pastorale benadering toelichten.

Datum: Zaterdag 10 oktober 2020 van 10 tot 15 uur. Ontvangst om 9.30 uur.

Locatie: VIANOVA, Romboutstraat 7 in 1932 Zaventem

Prijs:

10 € per persoon.

Mocht de meeting online doorgaan, dan kost de bijdrage 5 €.

U bent pas ingeschreven als u hebt overgemaakt. De plaatsen zijn beperkt.

U kan overmaken op IBANnr. BE 22 0017 6887 7347 van INDEKERK met vermelding van: Studiedag gender + namen deelnemers

Mocht je het werk van indekerk willen steunen, dan kan je een grotere bijdrage overmaken. Alvast van harte bedankt.