Indekerk studiedag (Gods koninkrijk)

Door de coronacrisis wordt de studiedag over het Koninkrijk van God voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Inschrijvingen gesloten

Geregeld worden er door Indekerk studiedagen rond boeiende onderwerpen georganiseerd. Deze studiedagen zijn voor iedereen toegankelijk.

Er leven veel vragen en er is soms verwarring rondom het Koninkrijk van God. Wat zegt het Nieuwe Testament hier precies over?  Hoe begrepen de kerkvaders Gods Koninkrijk ? Wat zijn de actuele vragen en stromingen rondom het Koninkrijk van God? Wellicht heb je nog andere vragen? Kom dan zeker naar deze inspirerende en verhelderende studiedag.

Gelieve u ten laatste tegen 31 maart 2020 op te geven in verband met de praktische organisatie.

 

Thema: Het koninkrijk van God


Gastsprekers: Gie Vleugels, Guido De Kegel en Kobus Kok

Datum: Paasmaandag 13 april 2020 vanaf 9u45 tot 15 uur (koffie om 9u15). Door de coronacrisis wordt de studiedag over het Koninkrijk van God voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Locatie: Christelijk Centrum • Beukenlaan 54 • 2850 Boom

Inschrijven en kosten:

Gelieve u ten laatste tegen 31 maart 2020 op te geven in verband met de praktische organisatie.

Gratis toegang. We houden een collecte voor de onkosten van de sprekers.

Programma:

Gie Vleugels zal het Koninkrijk van God belichten vanuit  de kerkvaders.

Guido De Kegel zal toelichten wat het Nieuwe Testament ons leert.

Kobus Kok zal de actuele vraagstukken en diverse visies rondom het Koninkrijk van God bespreken.

Tenslotte zal er mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.