InGeschakeld? (EAV – Indekerk- ETF)

Hier inschrijven…

 

24 mei 2014 - Thema: Bent u InGeschakeld?Wilt u persoonlijk gevormd worden maar weet u niet door wie of bij wat? Wilt u actief zijn in de gemeente maar weet u niet hoe? Wilt u een impact hebben op de maatschappij maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn? 15 organisaties staan voor u klaar met info en workshops om u verder te helpen. Compacter kunnen we het niet aanbieden: één dag, één plek, één oproep: Bent u InGeschakeld? We willen ons laten inspireren door een koppel die zich laten inschakelen, zo veel is duidelijk. Maar ook u bent een belangrijke schakel in het grote plan van God. Rest dan nog één vraag: Hoe kan u of uw gemeente een versnelling hoger schakelen? We zien uit om met u mee te denken!

Ignace en Miet Demaerel-Vanbeckevoort zijn onze hoofdsprekers en zullen ons inspireren met hun verhalen van ‘ingeschakeld zijn’. Ze zijn namelijk ingeschakeld in het studentenwerk, gevangeniswerk, gemeentestichting, huwelijksweekenden en de nationale gebedsbeweging. Ignace is godsdienstleraar en Knack columnist, Miet coördinator van een sociaal project, Stapsteen.

Deze dag wordt u aangeboden door de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) ism de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) en Indekerk. Het is een dag van ontmoeting en vorming.

Locatie: ETF Leuven , Sint-Jansbergsesteenweg 97 – 3001 Heverlee
Wanneer: van 09:30 tot 15.00 uur.
Inschrijven: uiterlijk op 12 mei.

Programma

09.30 – ontvangst met koffie
10.00 – Start met hoofdtoespraak door Ignace en Miet Demaerel-Vanbeckevoort
10.50 – WorkshopSessies 1
11.40 – WorkshopSessies 2
12.30 – Lunch
13.30 – WorkshopSessies 3
14:20 – SlotSamenkomst
15:00 – Voorziene einde

Kosten: We voorzien een collecte
Lunch: Eigen lunchpakket; er is wel koffie en thee

top

Toelichting Workshops (de komende weken volgt meer info per organisatie die deelneemt)

1° ‘Leven met Moslims’
door Drienie Lombard (BEZ)

Screen Shot 2014-03-20 at 17.33.15

Relatie Christen- Moslim? Kan dat? Vaak gestelde vragen • Hoe ga ik als christen om met mijn moslimcollega/-buur/-klasgenootje van mijn kind? • Wie zijn ze eigenlijk? • Hoe zien ze Christenen? • Is het toeval dat er zoveel moslims in België zijn of heeft God er een plan mee? • Hoe kan ik in contact met zich komen? • Wat vraag de Heer van mij? • Hoe kan ik de liefde van Christus met hen delen? Deze interactieve workshop daagt u uit vanuit Gods perspectief naar uzelf en u moslim naaste te kijken. U maakt kennis met de cursus “Sharing Lives” (Leven met Moslims) – een cursus om Christenen te helpen hun leven met moslims te delen. Bent u leraar dan zal u “Al Massira” een geweldig hulpmiddel vinden om met uw moslimvriend en de profeten op weg te gaan en de Messias te ontmoeten. Hartelijk welkom!

2° Zes manieren om Gods wereld te bereiken
door Christiane Cousinne (OMF België)

OMF-International_logo-PMS WZes manieren om Gods wereld te bereiken – In deze workshop verkennen we de inhoud van zending, de opdracht van Jezus en ons antwoord daarop. God nodigt ons uit om betrokken te raken bij Zijn plan waarin alle volken zijn naam groot maken. Dit vraagt een doelgerichte inzet. De ‘zes manieren’: leren, bidden, gaan, zender zijn, verwelkomen en mobiliseren geven handvatten om dit in praktijk te brengen. Sommigen zijn geroepen om in het buitenland te dienen, anderen om in hun eigen land met zending betrokken te zijn. Hoe dan ook, iedereen kan een zendeling zijn! Zelfs in eigen land. Zeer interactieve workshop!


top

 Statuut van zendeling in een ontwikkelingsland
door Cécil Van Maelsaeke (Tearfund)

logomail

Vlaanderen telt vele zendelingen. Elke denominatie binnen de Evangelische Alliantie heeft een aantal zendelingen overzee werken. De meeste van deze zendelingen vervullen functies op het vlak van opvoeding, de medische of humanitaire bijstand. Anderen zijn zich nog aan het voorbereiden om in de nabije toekomst als zendeling te vertrekken. Wat weinigen weten is dat de meeste van deze zendelingen ook erkend kunnen worden door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking als zendelingenpersoneel voor het uitoefenen van samenwerkingsfuncties in de ontwikkelingslanden. De staat is bereid om substantiële financiële bijdrage te leveren betreffende de overzeese sociale zekerheid van zendelingen. De meeste zendelingen die momenteel via Tearfund uitgestuurd worden, hebben dit beschermd statuut reeds en de overheid komt tussen in belangrijke sociale lasten. Waarom maken niet meer zendelingen gebruik van dit statuut? Omdat het voor velen onbekend is. Tijdens de workshop krijgen geïnteresseerden tekst en uitleg bij het Koninklijk Besluit. Deze workshop richt zich in het bijzonder tot zendelingen, zendingscommissies, thuisfrontcomité’s, gemeenten die zendelingen uitsturen, kandidaat zendelingen en zendingsorganisaties.

4° De Evangelische Kaart van Vlaanderen
door Filip De Cavel (Indekerk – EVW)

549644_346986952054223_120611242_aGeregeld komt u in aanraking met gelovigen die vanuit hun bediening of visie willen samenwerken met u of andere gelovigen en organisaties. Achteraf merk je misschien bij jezelf dat je met te weinig kennis van zaken uw partners hebt aangeschreven of helemaal niet hebt aangeschreven omdat je niet van hun bestaan wist. Ook valt het voor dat er argwaan bestaat tov jouw organisatie of bediening omdat je je ‘toevallig’ niet in de ‘juiste’ bevindt. Je bent dan verwonderd over reacties. Met een minimum aan voorkennis kan je dan beter inschatten hoe men in gesprek kan gaan met respect voor de eigenheid van al die verschillende organisaties en denominaties. (Pinkster, Charismatisch, Evangelisch, Protestants, Onafhankelijk,…). Deze workshop wordt een kennismaking met de evangelische ‘afkortingen’ (EAV, VVP, VEG, ECV, BEZ, FS, EJV, PJV, GOV, EVW, ABC, …): Hoe zitten deze organisaties in elkaar, hoe zijn ze vervlochten, waar verschillen ze van elkaar, wat is het verschil tussen een denominatie en een overkoepelende organisatie,…We willen ook inzicht verwerven in het rijke landschap van organisaties zoals Ichtus, ABCministries, de Jeugdkerken, de bijbelscholen, de landelijke tijdschriften (Wegwijzer, vlaanders, Verbinding (tot voor kort ENB), …).


top

5° Homo’s in de kerk… Help!?
door Reitze Siebesma (Different Vlaanderen)

logo

Voor sommige christenen is homoseksualiteit een onderwerp dat ver van hen af staat. Anderen kijken er vooral met een dogmatische bril naar. Het is een kwestie die voor verdeeldheid in de kerk zorgt. Het roept emotie op. Sommige christenen maken zich bezorgd over tendensen in de maatschappij; hoe heeft dat invloed op de kerk? Laten we nu eens homoseksualiteit niet als vraagstuk zien. Maar laten we eens stilstaan bij de personen om wie het gaat. Christenen geloven dat het evangelie een blijde boodschap is. Ze geloven dat Gods liefde uitgaat naar mensen en dat mensen, wat hun afkomst of achtergrond ook is, bij God welkom zijn. Christenen geloven dat ze geroepen zijn van mensen te houden. Deze workshop gaat niet over dogmatiek maar over ‘houden van’. In deze workshop worden een aantal situaties, die in de praktijk kunnen voorkomen, besproken. Deelnemers aan deze workshop worden ingeschakeld om samen hierover na te denken. Kunnen we aan het eind van deze workshop de titel wellicht veranderen in: “Homo’s in de kerk… Welkom!”? Deze workshop wordt verzorgd door Reitze Siebesma. Reitze heeft een homoseksuele achtergrond en is verbonden aan Different Vlaanderen.

6° Vlaamse Creatieve Christenen
door Herman Spaargaren (VCC)

logo VCC.klEvangelischen hebben niets met ‘Liturgie’. Maar toch volgt elke dienst een bepaald patroon, waardoor er dus toch sprake is van ‘Liturgie’. Waarom zouden we er dan niet eens bewust over nadenken. Waarom houden we de diensten zoals ze nu gehouden worden en laat ons eens zien of we nog iets van elkaar kunnen leren op dat vlak. Dit is een workshop bedoeld voor mensen die de dienst leiden, of dat van plan zijn te gaan doen.


top

7° ETS-proefles Systematische Theologie
door Raymond Hausoul (ETS)

ets‘Rechtvaardiging in Christus’
Rechtvaardiging’ is een sleutelwoord in joden- en christendom. Maar wat bedoelen we er precies mee? Wat wil het zeggen als iemand zich ‘rechtvaardig’ noemt? Wat betekent het voor God en wat zijn de consequenties hiervan voor je eigen leven? Deze proefles neemt je mee op ontdekkingsreis door dit boeiende thema en laat zien dat je zicht op rechtvaardiging grote gevolgen kent voor je identiteit in Christus. Kortom: Kennis die jou verandert en doet groeien.

8° ETS-proefles NT
door Wout Van Wijngaarden (ETS)

etsetsEvangelische Toerusting School blijft de basis van alle andere toerustingen. Niet dat we ons superieur voelen boven andere opleidingen maar we bestuderen de bron van ons geloof, de Bijbel, Gods Woord. In de rotsvaste overtuiging dat Gods Woord betrouwbaar is, willen we leren echt te luisteren naar Gods Woord. In een periode van 4 jaar doorlopen we de hele Bijbel. De studenten komen één maar per maand samen en lezen in die maand de Bijbelboeken dat op de rol staan. Daarna wordt het besproken en verrijkt in de les. In dit seminarie zullen we de cursus voorstellen en een poging doen iedereen te overtuigen dat deze cursus een must is. We komen samen met gelovigen van all leeftijden en alle denominaties. Het openen van Gods Woorden verspreidt licht.


top

9° Jij en vluchtelingen
door Sjaak van Leijenhorst (Gave Veste)

Gave Veste_Logo7Durf jij open te staan voor mensen uit andere culturen? Mensen die vluchten naar België, vanwege oorlog, geweld en vervolging. Deze kandidaat-vluchtelingen komen uit landen zoals Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, Pakistan, Congo en Guinea. Deze mensen willen graag kennismaken met de mensen in België, ze willen kennis maken met jou en wat het voor jou betekend om christen te zijn. Een aantal van hen willen meer weten over Jezus, ook moslims. Wil je weten hoe je vanuit je christen-zijn iets kunt betekenen voor deze mensen? Wil je weten hoe je hiervoor toegerust kunt worden? Kom naar de workshop ‘Jij en vluchtelingen’. In deze workshop kom je te weten hoe je een vaste vriend(in) (buddy) van een vluchteling kunt worden en ze kunt helpen, of hoe je activiteiten kunt doen met vluchtelingen, in jouw omgeving. Op deze workshop maak je kennis met de cursus ‘Kerk en Vluchteling’ van Gave Veste, zodat u toegerust aan de slag kunt gaan. Gave Veste – christelijk werk onder vluchtelingen is bereid je te begeleiden en te ondersteunen, ingeval je buddy wordt of activiteiten gaat doen met vluchtelingen. www.gaveveste.be Kom naar de workshop en laat merken dat je het aandurft.

10° Alpha@Home
Herman Spaargaren (Alpha Cursus/Waarom Jezus?)

Alpha logo rood - 1

Evangelisatie @ home wil je kennis laten maken met de mogelijkheden hoe je vanuit je eigen huis en op je eigen tijd kunt evangeliseren met behulp van de ‘Alphacursus’ en met behulp van de website ‘Waarom Jezus?’.

 

 


top

11° O.I.A. studiemethode
door Tom De Craene (Ichtus Vlaanderen) 

ichtuslogo_cmykIchtus Vlaanderen verwelkomt je met een workshop O.I.A. studiemethode. Deze beproefde manier van Bijbelstudie daagt je uit om vanuit
observatievragen bij een passage te komen tot waardevolle interpretaties. Deze stappen van observatie en interpretatie brengen je in een derde stap tot een relevante toepassing van de tekst. In de sessie geven we je mee waarom deze methode tegelijk een toegankelijke studie mogelijk maakt en een
grondigheid garandeert.  Binnen het werkveld gebruikt Ichtus deze studiemethode al jaren om studenten met diverse kerkelijke en niet-kerkelijke achtergronden rond de Bijbel te
krijgen. Deze workshop geeft je daarom ook de gelegenheid te proeven van wat Ichtus Vlaanderen is en doet. Ervaar waarom we Bijbelstudie belangrijk vinden en waarom we geloven dat dit een schakel is naar gemeenschap, discipelschap en evangelisatie die veel verder reikt dan de studentencontext.

12° Theologie studeren?
door Ruth Nivelle (ETF/IBV

Schermafbeelding 2014-01-17 om 11.30.17Screen Shot 2012-07-03 at 10.45.09Slechts enkele dagen voor Obama’s speech over de Europese idealen van menselijke waardigheid en gelijkheid, werd hij nog in een van onze kranten als aap afgebeeld. Gelooft de Belg nog steeds dat ‘ieder mens gelijk geschapen is’ (Obama) of is ‘racisme zo genormaliseerd dat we het niet eens meer zien’ (Tom van Dyck)? Hoe gaan we als kerk om met diversiteit en minderheden? Hoe kunnen we als gemeente een profetische, doch missionaire stem hebben in de maatschappij? Hoe bouwen wij individuen op die werkelijk zout en licht zijn in de wereld? Waar moeten we als Christenen voor vechten? En bovenal, wat leert de Bijbel ons over al deze dingen…? Deze workshop gaat over het belang van theologie voor zowel kerk als maatschappij. De verschillende opleidingen theologie aan de ETF en het IBV worden voorgesteld: voltijd of deeltijd, voor jong of oud(er), lange termijn of een intensieve cursus in de zomer… Wil jij ook meer weten over de Bijbel en het Christelijk denken? Wil je meer doen in de gemeente en daarvoor uitgerust worden door verdere studie? Kom dan alvast deze workshop beleven!


top

13° Willow Creek
door Johan Klein (Willow Creek)

imagesGeen organisatie of stichting op deze wereldbol heeft een groter potentieel dan de lokale kerk, vanwege haar ware levens veranderende boodschap van Jezus Christus. God wil de lokale kerk gebruiken om harten te raken, twijfels weg te nemen, verslagen dromen te herbouwen en gebroken levens te genezen. Het doel van de conferentie met name de Global Leadership Summit is: het aanscherpen en ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, het aanmoedigen en toerusten van leiders en hen te motiveren om op te staan en hun gaven te gebruiken. In deze workshop willen we u laten proeven van de conferentie: een toesprak met een aansluitende discussie en doelgerichte vragen. Laat u uitdagen, verantwoordelijke in kerk, gemeente, kringen, kinderwerk, jeugdbeweging … jong of oud, iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor anderen!

16° Workshop het kerk- of organisatiearchief
door Aaldert Prins (Evadoc)

evadoc_logo_kleurEen belangrijke schakel tussen heden en verleden van een kerk of organisatie is de persoon die zorg draagt voor het archief. De noodzaak van een goed bijgehouden archief komt meestal pas aan de oppervlakte als een jubileum in zicht komt of als bewijsstukken of besluiten opgediept moeten worden voor een actuele kwestie. In deze workshop worden de basisbeginselen van het opzetten en/of bijhouden van het archief aangereikt. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan zowel ‘klassiek’ papieren als ‘modern’ digitaal archief. Concrete vragen kunnen op voorhand gemaild worden naar info@evadoc.be en zullen in de mate van het mogelijke in de workshop worden geïntegreerd.

InGeschakeld worden bij Evadoc ? • Evadoc is op zoek naar vrijwilligers die data willen invoeren in de relationele databank ODIS (www.odis.be/herc). Dit werk kan zowel in Leuven als bij u thuis worden gedaan. • Evadoc is op zoek naar iemand die tijdschriften wil invoeren in de bibliotheek-catalogus. Dit gebeurt in de kantoren van KADOC in Leuven. • Evadoc is op zoek naar een native speaker Engels om de Engelstalige versie van de website bij te houden en 2x per jaar de E-nieuwsbrief te vertalen.


top

14° Wat kunnen mensen met een handicap bieden aan de gemeente ?
door medewerkers van Gemeenten en gehandicapten

36434_137141252964761_1336675_a

We zijn er van overtuigd dat iedereen in de gemeente gaven en talenten heeft gekregen. Het is een zoektocht om ze te ontdekken en te gebruiken. Daarom willen we leren om mogelijkheden en capaciteiten te zien. We mogen ons blikveld verleggen en minder letten op de tekortkomingen. Wij stellen er alles op in om de zogenaamde ‘normale’ te bereiken: 1 op 10 is gehandicapt maar 9 krijgen er mee te maken. Waarom doen de organisaties niets met gehandicapten? Ze staan er wel open voor, maar beseffen ze waarom het belangrijk is dat gehandicapten betrokken worden?

 

15° Schakelen tussen lijden en liefde
door een medewerker van Open Doors

Logo OpenDoorsVervolgde christenen moeten steeds weer schakelen tussen vertrouwen en achterdocht. Hun omgeving biedt weinig veiligheid. De Bijbel is confronterend als het gaat om lijden omdat je de Here Jezus wilt volgen. De vervolgde kerk laat ons zien hoe dat werkt in de praktijk. Wil jij schakelen van jouw leven naar het leven van vervolgde broeders en zusters? Wil jij ingeschakeld worden om verschil te maken in hun levens? Wil jij hen een verschil laten maken in jouw leven en dat van je gemeente? De workshop van Open Doors wordt gegeven door een spreker die zelf regelmatig vervolgde christenen heeft ontmoet. www.opendoors.nl