Conferenties

Er worden heel wat conferenties en ontmoetingsdagen georganiseerd, voor gemeenteleden, leiders, studenten…Het zijn ideale momenten om er even uit te zijn en elkaar te ontmoeten rond een bepaald thema.

Onder deze categorie zetten we ze graag voor u op een rijtje.

In de linkmenu vindt u een overzicht van alle dagen die door INDEKERK worden georganiseerd.

Maar u vindt er ook heel wat conferenties, studiedagen en ontmoetingsdagen terug die we samen met partners in de vorming organiseren en zelfs conferenties die we graag bij u aanbevelen maar niet noodzakelijk door ons worden georganiseerd.

De werkgroep INDEKERK behoudt zich het recht om reclame te maken voor die dagen die aansluiting vinden bij de doelgroep waarvoor deze site werd ontwikkeld.