Publicaties Raymond R. Hausoul

Op deze pagina vind je enkele publicaties van Raymond R. Hausoul. Zijn werken werden onderverdeeld in categorieën:

Publicaties | Artikels en stripverhalen | Bijbeluitleg | Systematiek | Totaaloverzicht

 

Publicaties (inkijkexemplaren)

 

Artikels en stripverhalen

 

Bijbeluitleg

 

Systematiek

 

Over Raymond R. Hausoul

Dr. Raymond R. Hausoul (1979) werkte als bouwkundig ingenieur en studeerde theologie in Leuven (ETF). Hij is bedienaar van de eredienst te Ieper, in het kader van de ECV. Verder geeft hij onderwijs via prediking, studies en boeken in binnen- en buitenland en is hij al jarenlang docent bij verschillende organisaties (IBV, ETS, C7). Daarnaast is hij als wetenschappelijk onderzoeker aan de Evangelisch Theologische Faculteit te Leuven verbonden. Zijn onderzoek richt zich vooral op de thematiek van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het fysieke herstel. Raymond is gehuwd met Belinda en beiden genieten van hun twee kinderen, Adriël en Ilja.

Disclaimer

Lees onze disclaimer over de aangeboden media op indekerk.
 

Totaaloverzicht (index)

J2020 03 SBM 13 3 Israel En Het Koningschap (4M)

K2019 01 NTTJTSR 73 1 Eschatology as Imagining the End (1.3M)

K2019 02 Metamorfose 121 De Hemel is Een Tussenstation (3M)

K2019 03 RD Interview Gods Toekomst Voor Dieren (6.6M)

K2019 03 SBM 12 3 Christus Als Triomfator Deel 1 (4.6M)

K2019 05 Zygon Theology and Cosmology A Call for Interdisciplinary Enrichment Abstract (398k)

K2019 06 SBM 12 4 Christus Als Triomfator Deel 2 (3.9M)

K2019 09 SBM 13 1 Christus Als Triomfator Deel 3 (3.3M)

K2019 12 SBM 13 2 Gods Strijd Tegen De Machten (3.2M)

L2018 03 SBM 11 3 Door Zijn Striemen Zijn Wij Genezen (5.3M)

L2018 06 GROEI 18 3 Een Nieuw Begin (932.2k)

L2018 06 SBM 11 4 Jezus En Het Levende Water (3.5M)

L2018 12 04 CIP Nl De Hemel is Een Tussenstation, Niet De Eindhalte (336k)

M2017 03 SBM 10 1 Profetenkringen in Het OT (3.3M)

M2017 06 SBM 10 4 Thora En Gewoonterecht (3.6M)

M2017 09 CW Jezus Kwam Om De Aarde Te Verlossen (282.3k)

M2017 09 Soteria 34 3 Bethesda Bijbels Theologische Reflecties (7M)

M2017 12 SBM 11 2 Genezingen Door Zweetdoeken (2.5M)

N2016 05 SBM 9 4 Mozes’ Excuses Tegenover God (4.1M)

O2015 03 SBM 8 3 Vergeef Ons Onze Schulden (4M)

O2015 06 SBM 8 4 Boekrecensie Wake Up! (850.7k)

O2015 09 SBM 9 1 Waarom Gebruikt Jezus Speeksel (4.5M)

O2015 12 SBM 9 2 Ziekte Door Zonden (4.4M)

P2014 01 ZOEKLICHT Jezus Op Bezoek (2.7M)

P2014 03 SOTERIA Boekbespreking Garantie over De Toekomst (J Hoek) (761.2k)

P2014 03 SOTERIA Leven in Godsvrucht Een Woordstudie (4.6M)

P2014 06 SBM 7 4 De Betekenis Van De Sabbat Voor Israel (7.3M)

P2014 09 ND Recensie Wake Up (80.5k)

P2014 09 SBM 8 1 Jezus in Debat over De Sabbat (3.3M)

P2014 12 SBM 8 2 Profielschets Van Herodes De Grote (3.9M)

Q2013 03 SBM Boekrecensie Theologie Van Het Oude Testament (449.4k)

Q2013 07 JRT An Evaluation of Jürgen Moltmann’s Concept of Time and Space in the New Creation (570.5k)

Q2013 08 Zoektlicht Wandelen in De Hof (1.1M)

Q2013 12 SBM 7 2 Bileam En Het Gevaar Van Geld (4.9M)

R2012 01 KRUISBANIER Jezus Geneest Een Melaatse (1.4M)

R2012 01 KRUISBANIER Melaatsheid (1.5M)

R2012 01 Moord in Leuven (3.7M)

R2012 03 ECVNB Boekrecensie Gereformeerden En Evangelischen (3M)

R2012 03 ECVNB De Zang Bij De Eerste Christenen (1.5M)

R2012 04 Brand in Rome 1 (3.7M)

R2012 05 KRUISBANIER Jezus Stilt De Storm (649.2k)

R2012 05 ZOEKLICHT Zeven Profetische Dagen (602.6k)

R2012 06 Brand in Rome 2 (3.4M)

R2012 06 VLAANDERS Als Wij Onze Zonden Belijden (212.1k)

R2012 06 VLAANDERS Boekrecensie Bestemd Voor Overwinning (280.6k)

R2012 06 ZOEKLICHT Bestemming Korinthe (576.1k)

R2012 07 Zilver En Goud Heb Ik (3.8M)

R2012 09 SBM Huwelijksvormen in Het Oude Testament (2.2M)

R2012 12 SBM De Huwelijksprocedure Hoe in Bijbelse Tijden Een Huwelijk Tot Stand Kwam (2M)

S2011 01 Vibia Perpetua Heldin in Geloof 1 2 (3.3M)

S2011 03 ECVNB Onze Lofprijs (25k)

S2011 03 Vibia Perpetua Heldin in Geloof 2 2 (2M)

S2011 03 ZOEKLICHT Egypte in De Profetie (4.5M)

S2011 06 ECVNB Aanbidding in Het Nieuwe Testament (21k)

S2011 06 SBM Wie Was Lucas (21.5k)

S2011 08 Casper Ten Boom Eerlijke Rijkdom (3.3M)

S2011 10 ZOEKLICHT Libie in De Bijbel (18.7k)

S2011 11 Justinus De Martelaar Bewogen Denker (2.6M)

S2011 11 KRUISBANIER De Twee Dochters (23.7k)

S2011 12 ECVNB Handelingen Van De Denominaties (1.5M)

S2011 12 ECVNB Het Gebed Bij De Eerste Christenen (1.5M)

S2011 12 SBM Vrouwen in Richteren (2.1M)

T2010 02 XistInChrist Kerkgeschiedenis Saai (1.8M)

T2010 08 Augustinus De Roeping (3.5M)

T2010 10 Aquino Op Bezoek Bij De Koning (3.3M)

T2010 10 SBM De Verheerlijkte Schepping (1.9M)

U2009 03 ECVNB Vlaamse Kerkgeschiedenis Eligius in Flandris (2.4M)

U2009 09 ECVNB Vlaamse Kerkgeschiedenis Johannes Calvijn (1.2M)

V2008 03 ECVNB Hoofdstukken En Verzen (1.2M)

V2008 09 SBM Christus Onze Hoeksteen (2M)

V2008 10 ECVNB De Spreekstoel ECV in Oorlog (2.6M)

V2008 10 ECVNB Drie Vormen Van Toerusting (2.6M)

W2007 01 Ellips Petrus Dathenus De Vlaamse Reformator (2.4M)

W2007 02 Bode Pinechas, De Ijveraar Uit Gibea (1.7M)

W2007 03 Bode De Twee Magische Stenen (2M)

W2007 03 Bode Van Het Centrum Naar De Marge De Ontwikkeling Van De Christelijke Godsdienst in Nederland (597.9k)

W2007 03 ECVNB TV Kwesties De Prijs Van Ongehoorzaamheid (1.4M)

W2007 04 Bode Vergeving Schenken En Vergeving Ontvangen (987.8k)

W2007 05 Bode De Profeet En De Leeuw (2.6M)

W2007 06 ECVNB De Impact Van Jeugdkerk Impact (1.2M)

W2007 07 Bode De Levende Hoop (1.5M)

W2007 07 Bode Op Zoek Naar Het Oorspronkelijke Christendom (564.6k)

W2007 09 Bode Gericht Op God Gebed En Aanbidding Rond Het Avondmaal (1.7M)

W2007 10 Bode Aanbidding, Het Hart Van De Gemeente (1.9M)

W2007 10 ECVNB O, Dat Prachtige Grieks! Agapaó En Fileó (1.2M)

W2007 10 ECVNB O, Die Prachtige Taal Een Nederlander in West Vlaanderen (1.7M)

W2007 11 Bode Gods Liefde Tot Israel (2.7M)

W2007 11 Ellips Het Evangelie Van Judas (1.3M)

W2007 12 Bode De Overwinnende Overwinnaar (3.2M)

X2006 01 Bode Nieuwe Kracht (862.3k)

X2006 01 Bode Solo Christo (596.9k)

X2006 01 Ellips Blaise Pascal En De Denkwereld Van Descartes (1.4M)

X2006 02 Bode De Koning En De Gemeente (1.6M)

X2006 03 Bode Mijn Verlosser Leeft (1.6M)

X2006 04 Bode Muziek in De Gemeente (1.5M)

X2006 05 Bode Muziek in De Gemeente (1.1M)

X2006 07 Bode Occulte Machten En Bevrijding (1M)

X2006 07 Bode WK Quiz 2006 (524k)

X2006 08 Ellips Verlangen Naar Het Goede (703.5k)

X2006 09 Bode Christus Ontvangen Gereformeerd En Charismatisch Leren Van Elkaar (586.4k)

X2006 09 Bode De Begeerte Naar Wijsheid (1.5M)

X2006 10 Bode De Vader En De Zoon (1.6M)

X2006 11 Bode De Zoon En De Vader (1.3M)

X2006 11 Bode De Eenheid Van De Vier Getuigen Thematiek En Chronologie (2.4M)

X2006 11 Bode Draads En Tegendraads Leren Van De Puriteinen (495.7k)

X2006 12 Bode De Wereldberoemde Diaken (1.6M)

X2006 12 ECVNB Het Getuigenis Van Het Kerstfeest (1.3M)

X2006 12 ECVNB TV Kwesties Varkens En Honden (2.4M)

Y2005 02 Bode De Schaduw Van Mozes (2.2M)

Y2005 02 Bode Lees Mee Met De NBV Ruth En Rechters (756.7k)

Y2005 03 Bode Waarom Heer (1.2M)

Y2005 04 Bode De Kameel En De Naald (1.9M)

Y2005 05 Zoeklicht De Messiaanse Beweging in Israel (698.3k)

Y2005 07 Bode Het Kleine Ooilam (1.3M)

Y2005 11 Bode Een Bijbelhuis Op Een Kruispunt Van Culturen (1.4M)

Y2005 11 Ellips Het Open Theisme Een Reformatie in De Hedendaagse Theologie (1.5M)

Y2005 12 Bode De Deuterocanonieke Boeken (2.1M)

Z2004 10 Bode Malchus Genezing Van Discipelwonden (1.1M)

Z2004 12 Bode Verschaf Mij Recht (1.3M)

01 Genesis Begin Van Gods Koninkrijk (2.6M)

02 Exodus Roeping Tot Koninklijk Priestervolk (2.2M)

03 Leviticus Wijding Tot Koninklijk Priestervolk (1.6M)

04 Numeri Gevaren Voor Het Koninklijk Priestervolk (1.3M)

05 Deuteronomium Roeping Van De Nieuwe Generatie (1.4M)

06 Jozua Verovering En Verdeling Van Het Land (961.7k)

07 Rechters Verlies En Verdeeldheid in Het Land (1.3M)

08 Ruth Illustratie Van De Wijsheid (633.6k)

09 Samuel Opkomst Van Het Koningschap (1.9M)

11 Koningen Verlies Van Het Koningschap (2.8M)

13 Kronieken Sluitsteen Van Gods Wijsheid (1.2M)

15 Ezra Herbouw Van Gods Woonplaats (606.9k)

16 Nehemia Herbouw Van Gods Woonplaats (488.8k)

17 Esther Verloren in De Ballingschap (2.4M)

18 Job Rampen over Een Gezin (1.1M)

19 Psalmen Diepte En Hoogtepunten in Gods Droom (1.9M)

20 Spreuken Wijsheden Voor De Jongen (937.6k)

21 Prediker Wijsheden Voor Het Koppel (405.5k)

22 Hooglied Wijsheden Voor Het Meisje (1.3M)

23 Jesaja God, De Verlossende Schepper (2.1M)

24 Jeremia God, De Rechtvaardige Trooster (2M)

25 Klaagliederen Rampen over Gods Stad (386.1k)

26 Ezechiel God De Heilige (1.7M)

27 Daniel Hoop in De Ballingschap (1.3M)

28 Hosea Gods Liefde Voor Israel (1.1M)

29 Joel Oordeel Door Vijand En Land (329.9k)

30 Amos Verlangen Naar Gerechtigheid (548.9k)

31 Obadja Rechtvaardigheid over Edom (290.5k)

32 Jona Rechtvaardigheid over Ninive (427.7k)

33 Micha Rechtvaardigheid over Israel (745.4k)

34 Nahum Rechtvaardigheid over Assur (298.8k)

35 Habakuk Rechtvaardigheid over Babel (555.7k)

36 Sefanja Rechtvaardigheid over Jeruzalem (365.1k)

37 Haggai Oproep Tot Liefde Voor Gods Woonplaats (341.2k)

38 Zacharia Oproep Tot Hoop Voor Gods Woonplaats (1M)

39 Maleachi Oproep Tot Geloof in Gods Woonplaats (1.3M)

40 Mattheus Het Evangelie Van De Koning Voor De Joden (3.3M)

41 Marcus Het Evangelie Van De Knecht Voor De Volken (2.1M)

42 Lucas Het Evangelie Van God De Mens (2.5M)

43 Johannes Het Evangelie Van God De Zoon (4.7M)

44 Handelingen Pleidooi Voor Petrus En Paulus (12.5M)

45 Romeinen Rechtvaardiging Van Gods Evangelie (1.1M)

46 1 Korinthe Leven Volgens Gods Evangelie (10.3M)

47 2 Korinthe De Vernieuwing Door Gods Evangelie (653.2k)

48 Galaten De Waarheid Van Het Evangelie (1.5M)

49 Efeze De Eenheid Van De Gemeente (998.5k)

50 Filippiërs Blijdschap in De Strijd Voor Gods Evangelie (396.1k)

51 Kolossers Christus in Het Centrum Van De Gemeente (706.2k)

52 1 Tessalonika Vooruitzien Naar Gods Komst (462k)

53 2 Tessalonika Bedachtzaamheid in De Hoop (381.1k)

54 1 Timotheus Instructies Voor Het Gemeenteleven in Efeze (933.8k)

55 2 Timotheus Strijd De Goede Strijd (542.2k)

56 Titus Instructies Voor Het Gemeenteleven in Kreta (236.7k)

57 Filemon Herstel Voor Een Verloren Slaaf (368.2k)

58 Hebreeen Zegen Van Gods Plan via De Verbonden (1019.2k)

59 Jakobus Vertrouwen in Liefde (725.6k)

60 1 Petrus De Levende Hoop in De Praktijk (1.4M)

61 2 Petrus De Levende Hoop in De Gemeente (520.7k)

62 1 Johannes Leven in Het Licht (618.8k)

63 2 Johannes Liefde in Waarheid (251.4k)

64 3 Johannes Liefde in Het Leven (174.7k)

65 Judas Oproep Tot De Strijd Voor Het Evangelie (275.3k)

66 Openbaring Moed in De Strijd Voor Het Evangelie (2.1M)

Bekering (163.6k)

Christus’ Dood (226k)

Christus’ Hemelvaart (158.8k)

Christus’ Menswording (230.2k)

Christus’ Menszijn (173.7k)

Christus’ Opstanding (175.5k)

Christus in Andere Geschriften (191.9k)

Christus in De Brieven (128k)

Christus Verzoekingen (177k)

Crematie (182.6k)

De Drieeenheid (385k)

De Antichrist (277.5k)

De Bedieningen in De Gemeente (298.2k)

De Christen En Gods Thora (268.4k)

De Dag Van Jahweh (284.8k)

De Godheid Van Christusx (269k)

De Hel (233.4k)

De Laatste Jaarweek (588.6k)

De Mormonen Analyse Van Een Sekte (180.5k)

De Oordelen (202.4k)

De Opname Van De Gemeente (388.6k)

De Opstanding Van Lijken (261.4k)

De Relatie Tussen Christus’ Menszijn En Godzijn (178.4k)

De Verwachting Van De Messias (239.4k)

De Wederkomst Van Christus (271.8k)

Diakenen in De Kerk (520.9k)

Echtscheiding En Hertrouwen (454.6k)

Eeuwig Leven (156.3k)

Geloof (310.5k)

Genade (207.3k)

God De Vader (189.1k)

Gods Beloften En Verbonden (251.9k)

Gods Wil Erkennen (165.5k)

Heiliging (437.4k)

Het Huwelijk Spiegel Van Gods Droom (301.1k)

Het Koninkrijk Van God (460.9k)

Het Sacrament Van De Doop (269.6k)

Het Vrederijk (364.3k)

Homoseksualiteit (342.9k)

Identiteit in Christus (352.3k)

Inleiding in De Christologie (165k)

Lichaam, Geest En Ziel (448.2k)

Mannen En Vrouwen in Gods Schepping (363.4k)

Messiaanse Titels (273.6k)

Orgaandonatie (293.4k)

Over De Geest (347.9k)

Rechtvaardiging (224.4k)

Roeping (122.6k)

Tussen Dood En Opstanding (464.5k)

Tussen Hemelvaart En Wederkomstx (108.5k)

Uitverkiezing (240.2k)

Vergeving (1.4M)

Verzoening (318.7k)

Voorvragen Bij De Eschatologie (295.7k)

Voorvragen Bij De Soteriologie (129.7k)

Wedergeboorte (176.3k)

Zonde (447.8k)