indekerk

Startpagina Indekerk

Ieder jaar organiseert de VEG een driedaagse conferentie voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/VIANOVA/ECV en/of ander christelijk werk.

Gelieve je zo snel mogelijk op te geven in verband met het tijdig vastleggen van het aantal kamers in het vakantiecentrum.

Thema: Op doorreis

Je mag inspirerende studies verwachten, verder ook gespreksgroepen om samen door te praten, aanbidding en gebed voor elkaar, ontspannende momenten om de onderlinge banden te versterken en genieten van Gods schepping.

Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving de verdere nodige informatie (details van het programma, enz).

Sprekers: moeten nog vastgelegd worden.

Wanneer:  15-17 februari 2024

Plaats: Vakantiecentrum Reigersnest, Prins Boudewijnlaan 39, 8670 Koksijde

Zie https://www.gezinsvakantie.be/aanbod/reigersnest/

Wout & Teuni Van Wijngaarden, Walter & Anita Beyens, Peter & Kristin Bordon

Voor de gezinnen met kinderen rekenen we niet alle kosten door, zodat het betaalbaar blijft voor hen.

We vangen het tekort op door:

 • deelnemers te vragen om te overwegen om een extra gift te geven. Je kan dit aangeven bij je inschrijving.
 • externe sponsors te zoeken

Wie de onderstaande prijzen niet kan betalen, willen we vragen om zeker contact te nemen. De prijs mag geen belemmering zijn om aanwezig te zijn op de conferentie. De conferentie is immers te belangrijk om samen aan de weg te timmeren en de leiders te bemoedigen / op te bouwen, zodat die zegen dan weer naar de gemeente kan vloeien.
We willen ook een brief sturen naar alle VEG-gemeenten om te vragen om in de begroting van 2024 een bedrag te voorzien waarmee ze hun leiders financieel kunnen steunen voor de conferentie

Prijzen

 1. prijzen voor koppels
  • € 360,- (elk koppel heeft zijn eigen kamer)
 2. prijzen voor singles
  • kamer alleen € 240
  • kamer delen € 210
 • prijzen voor gezinnen (kamers met maximaal 5 bedden voor volwassenen)
  • Gezinnen met 1 kind (vanaf 3 jaar) betalen € 410
  • Gezinnen met 2 of meer kinderen betalen maximaal € 460, zodat ook grote gezinnen aanwezig kunnen zijn.

We willen graag dat de jonge generatie aanwezig is. Dus als deze prijs te hoog is, willen we je financieel tegemoet komen. Neem dus zeker contact op hiervoor.

Gelieve je zo snel mogelijk en ten laatste tegen 3 november 2023 op te geven in verband met het tijdig vastleggen van het aantal kamers in het vakantiecentrum.

Opmerking:

Het Reigersnest heeft een speciale prijs gemaakt voor ons als groep.

Dat betekent onder andere dat iedere deelnemer een warme maaltijd krijgt aangeboden bij aankomst op donderdagavond 15 februari. Deze maaltijd is dus niet extra te betalen, zoals dat het geval was in eerdere conferenties.

Door deze speciale prijsformule is het niet mogelijk een deel van de conferentie te komen. Als je maar een deel komt, betaal je toch de kamer voor 2 nachten.

Uitzondering: als je partner maar een deel kan komen, is dat wel mogelijk omdat de kamer hoe dan ook wordt gebruikt voor 2 nachten. Je partner betaalt dan iets minder omdat er 1 of meer maaltijden niet worden genuttigd.

 

Inschrijving


Ik schrijf me in voor:

Gelieve bij inschrijving het totale bedrag (of een voorschot van € 50 per volwassen deelnemer tegen 5 november) over te maken op IBAN BE74 0013 5462 5107 van Vrije Evangelische Gemeenten vzw met vermelding van : “LC 2024 + naam deelnemer(s)”

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het voorschot of volledig inschrijvingsgeld.