Heverlee conferenties

In een tijd als deze komen veel vragen en problemen op kerken, gemeenten en christelijke organisaties af.

De christelijke wereld is volop in beweging. Voorganger, zendelingen, pastorale werkers worden met de meest complexe situaties geconfronteerd. Daarom organiseert de ETF jaarlijks een of meerdere studiedagen voor de kerken, rondom uiteenlopende actuele kwesties. Ze zijn bedoeld om de deelnemers bij te staan bij het bijbels en het theologisch doordenken van eigentijdse knelpunten in kerk en samenleving.