Opleidingen

Evangelische Toerustingsschool

klik op logo voor meer info.

Instituut voor Bijbelse Vorming

klik op logo voor meer info.

Evangelische Theologische Faculteit

Klik op logo voor meer info


Vorming op deze site is onderverdeeld in twee groepen, opleidingen en cursussen.

Opleidingen zijn langere trajecten georganiseerd op verschillende niveau’s.

De opleidingen die INDEKERK organiseert of aanbeveelt zijn: De ETS, het IBV en de ETF-opleidingen.

Alhoewel we de cursussen en opleidingen, (mede-)georganiseerd door onze bevriende partners, bij u aanbevelen, richten deze partners hun vorming onafhankelijk in van INDEKERK. INDEKERK is het daarom niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt van deze bevriende partners of haar docenten.

Toch geloven we dat we vanuit onze geloofsbelijdenissen de zelfde doelen nastreven en dezelfde doelgroepen willen dienen.

We hopen en bidden dan ook dat deze opleidingen tot zegen mogen zijn van u persoonlijk of de gemeente waartoe u behoort.