(2021) Verdiepingszaterdagen over rouwverwerking

Inschrijvingen gesloten

 

Rouwverwerking

a f s c h e i d

v e r l i e s

r o u w . . . e n

w e e r   a d e m h a l e n

Indekerk bouwt verder aan een praktisch-georiënteerd aanbod van weekends en dagen. Het thema ‘rouwverwerking’ behoort tot dat aanbod. Er zijn 2 dagen rondom rouwverwerking (zelfde programma op de 2 locaties).

De dagen over rouw werden geannuleerd.
Nieuwe data worden later vastgelegd.

 • Voorlopig programma

  Een toespraak over rouw door Wout van Wijngaarden.

  Live zandtekeningen van Immanuel Boie, die samen met zijn vrouw Annelies de namiddag zullen invullen. Zij verloren 6 jaar geleden plotseling hun zoon. Ze gaan met ieder in gesprek vanuit hun ervaring.

  Martien Vanhaverbeke zal stilstaande beschouwingen voordragen uit eigen werk.

 • Voor wie?

  Voor allen die met verlies en rouw te maken hebben. Diegenen die rouwenden pastoraal begeleiden zijn van harte welkom. Het gaat om verlies dat een impact heeft in het leven. We zullen ons toespitsen op het verlies van een geliefde. Vanuit de principes die we aandragen kunnen ook mensen deelnemen die te maken hebben met echtscheiding of met mensen die rouwen om een hoop die niet wordt vervuld, zoals bijvoorbeeld kinderwens of een partner.

 • Wanneer en waar

  De dagen over rouw werden geannuleerd.
  Nieuwe data worden later vastgelegd.

  Evangelische kerk “De Levende Hoop”
  Markgravenstraat 82
  2200 Herentals

  Evangelische kerk “De Ark”
  Zeelaan 22
  9900 Eeklo

  Op beide plaatsen wordt hetzelfde programma verzorgd.

 • Sprekers

  Spreker Wout van Wijngaarden

  Zandtekenaar Immanuel Boie

  Creatieve explosie Martien Vanhaverbeke

 • Kostprijs en betaling

  We vragen een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Wij zorgen voor soep, thee en koffie. Gelieve u wel in te schrijven; dit is belangrijk om al onze gasten te kunnen voorzien van voldoende soep, thee en koffie.

  U kunt ook mailen naar: wbeyens@telenet.be of naar wout.vanwijngaarden@skynet.be

 • Meer info

  Gelieve een lunchpakket, Bijbel en eventueel schrijfgerief mee te nemen. Meer info via: wbeyens@telenet.be of wout.vanwijngaarden@skynet.be

 • Biografie Wout & Teunie; Walter & Anita

  Wout en Teunie zagen het levenslicht in Hardinxveld-Giessendam, een plaats in de omgeving van Rotterdam en Dordrecht. Op zijn 18de jaar kwam Wout tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus. Direct kreeg hij ook een verlangen om naar België te verhuizen. Pas op zijn 25ste jaar kwam zijn droom uit. Samen met zijn vrouw Teunie (en toen hun 3 kinderen), verhuisden ze naar Leuven. Ze verkochten hun huis en kregen voor drie jaar een onderkomen in een huis van Operatie Mobilisatie. Gedurende drie jaar heeft Wout gestudeerd aan het Bijbelinstutuut in Heverlee terwijl Teunie als moeder fungeerde voor een OM team van 14 OM-ers. Het was een prachtige tijd waarin de honger naar Gods Woord alleen maar groter werd. Daarna hebben ze de Evangelische Gemeente “Paulus” 23 jaar mogen dienen. Gedurende die tijd mochten ze ook een nieuwe gemeente zien ontstaan, de gemeente “Immanuel” in Houthalen-Oost. Nog steeds wordt Gods Woord daar met kracht verkondigd. Na 23 jaar zijn ze verhuisd naar Leuven. Daar zijn ze betrokken geweest bij de Evangelische Gemeente Leuven. Vanaf 2008 wonen ze in Voortkapel (Westerlo) en werken ze in de Evangelische gemeente van Herentals. In september 2016 heeft Wout zijn taak overgedragen aan een jongeman. Dat is een bijzondere zegen omdat zo Gods werk verder gaat. Wout is nog steeds als oudste verbonden met de gemeente en coacht hij Dennis Vandenbergh, zijn opvolger. Wel spreekt hij door heel het land en ook vaak in Nederland om gemeenten te bemoedigen. Wout is sinds 1995 voorzitter van het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG).

  Wout heeft altijd een verlangen gehad om te kunnen praten over het wonder van Gods liefde. Het is tot nu toe zijn grootste vreugde gebleven. Het wonder van het kruis van Golgotha heeft hem altijd geboeid en diep geraakt. Bij Golgotha kan hij helemaal zichzelf zijn. God weet van al onze zonden en noden en ondanks Zijn volmaakte kennis over ons leven, zegent Hij ons overvloedig. Golgotha is dan ook voor hem de mooiste plaats geworden op deze aarde.

  Wout en Teunie hebben vier mooie kinderen en zes prachtige kleinkinderen. Ook wonen er al 14 jaar twee stoere jongens in hun huis die als pleegkinderen aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Ze hebben ervaren dat God voor hen zorgt. Dat heeft hun geloof in Hem versterkt. Ze voelen zich zeer gezegende mensen.

  Walter & Anita Beyens zijn nu beiden 59 jaar jong ! 36 jaar geleden zijn we gehuwd. We hebben 5 kinderen gekregen. Ook zijn we al gezegend met 5 kleinzoontjes! Toen we begin de 30 waren zijn we beiden tot geloof gekomen . We zijn  “(weder)geboren en getogen“ in de Evangelische gemeente “Levende Hoop“ in Herentals .

  In deze gemeente is Walter dienstbaar als oudste, voor prediking en studie , pastoraat en diaconaat, gezinnenwerking, voor-huwelijksbegeleiding en Anita voor pastoraat & diaconaat, zondagschool, decoratie, voor-huwelijksbegeleiding, kookouder, enz.