Archive for 'Dagboek'

Handelingen 20 – Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf

Gepost door:

Handelingen 20 – Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf

Richteren 16, Handelingen 20, Jeremia 29, Markus 15

De toespraak van Paulus voor de oudsten van Efeze (Handelingen 20:18-35) kan onderverdeeld worden in drie delen.

 In het eerste deel (20:18-24) spreekt Paulus over zijn eigen dienst n Efeze en zijn eigen toekomst.

In het tweede (20:25-31) gebruikt hij het voorbeeld van zijn dienst als een bemoediging voor de oudsten in Efeze opdat ze zouden ‘toezien op’ of ‘zorgen voor’ zichzelf en ‘voor de hele kudde’ van God (20:28) waarover de Heilige Geest hen ...

Lees meer →

Richteren 15, Handelingen 19, Jeremia 28, Markus 14

Gepost door:

Richteren 15, Handelingen 19, Jeremia 28, Markus 14

Richteren 15, Handelingen 19, Jeremia 28, Markus 14

Een van de vreemdste verslagen in het boek Handelingen betreft de zeven zonen van Skevas (Handelingen 19:11-20). De dienst van Paulus in Efeze duurde een aanzienlijke tijd, mogelijk tweeënhalf jaar, en gedurende die tijd deed God ‘buitengewone krachten door de handen van Paulus’ (19:11). Het resultaat is dat verschillende ‘concurrenten’ probeerden gelijke voet met hem te houden. Op zich was dit niet verrassend. Het is altijd zo geweest. Toen God Mozes op een ...

Lees meer →

Richteren 14 – Geestesgaven zijn nooit een excuus voor persoonlijke zonde

Gepost door:

Richteren 14 – Geestesgaven zijn nooit een excuus voor persoonlijke zonde

Richteren 14, Handelingen 18, Jeremia 27, Markus 13

Sommigen van ons hebben zich afgevraagd waarom God occasioneel duidelijk gebrekkige mensen gebruikt in krachtig dienstwerk. Dit wil niet zeggen dat God alleen volmaakte mensen zou moeten gebruiken, want dit zou betekenen dat hij géén mensen zou gebruiken. Noch refereer ik naar het feit dat wij allen allerhande zwakheden en fouten hebben.  George Whitefield bijvoorbeeld, deed het ondanks zijn enorme aanzien als prediker en evangelist, niet al te goed op het huwelijksfront, of ...

Lees meer →

Handelingen 17 – Paulus in Athene

Gepost door:

Handelingen 17 – Paulus in Athene

Richteren 13, Handelingen 17, Jeremia 26, Markus 12

Meestal begon Paulus zijn evangelisatiewerk onder de heidenen met de synagoge. Zijn normale werkwijze bij aankomst in een nieuwe stad was om de synagoge te bezoeken en (aangezien het niet ongewoon was om bezoekers te vragen om te spreken) de gelegenheid te gebruiken om het evangelie te prediken. Dit betekent dat zijn publiek bestond uit een mix van Joden, proselieten (d.w.z. heidenen die zich bekeerden tot het Judaïsme), en Godvrezenden (d.w.z. heidenen die ...

Lees meer →

Handelingen 16 – Kom over en help ons

Gepost door:

Handelingen 16 – Kom over en help ons

Richteren 12, Handelingen 16, Jeremia 25, Markus 11

Drie opmerkingen over deze stappen in de dienst van Paulus en Silas (Handelingen 16):

  1. Om de ‘Macedonische roeping’ van Paulus te begrijpen (16:6-10), moet je zijn bewegingen op een kaart kunnen volgen. Na het centrale deel van wat nu Turkije is, doorreisd te hebben, verhindert de Geest Paulus en Silas om Asia in te trekken (16:6), d.w.z. Klein-Azië, het westelijke deel van het huidige Turkije. Dus reizen ze naar het noorden. Nu proberen ze ...
Lees meer →
Page 7 of 49 «...56789...»