Archive for 'Dagboek'

Romeinen 2 – God zal ieder vergelden naar zijn werken

Gepost door:

Romeinen 2 – God zal ieder vergelden naar zijn werken

1 Samuel 2, Romeinen 2, Jeremia 40, Psalmen 15-16

Waar Romeinen 1 het hele menselijke ras veroordeelt, focust Romeinen 2 specifiek op Joden. Ze hebben enorme voordelen in het feit dat zij de ontvangers van de Wet waren – de openbaring van God die hen door Mozes bij de Sinaï gebracht werd.

Maar ook hier, zo argumenteert Paulus, zijn allen veroordeeld; want bezit van de wet op zichzelf redt niet. Tegen 3:19-20 benadrukt de apostel expliciet dat zij ‘die onder de wet ...

Lees meer →

Romeinen 1 – God heeft hen overgegeven aan een verwerpelijk denken

Gepost door:

Romeinen 1 – God heeft hen overgegeven aan een verwerpelijk denken

1 Samuel 1, Romeinen 1, Jeremia 39, Psalmen 13-14

Hoe manifesteert de toorn van God zich volgens de Schrift? Er is geen kort antwoord op deze vraag, omdat er velerlei antwoorden zijn, afhankelijk van een enorm arsenaal omstandigheden.

Gods toorn veegde bijna het gehele menselijke ras van de kaart bij de zondvloed. Soms is Gods straf voor zijn eigen verbondsvolk remediërend (zoals de nederlaag van het volk bij Ai nadat Achan zilver en fijne Babylonische klederen stal); andere keren verdraagt God, wat ...

Lees meer →

Ruth 3-4 – ‘Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser’

Gepost door:

Ruth 3-4 – ‘Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser’

Ruth 3-4, Handelingen 28, Jeremia 38, Psalmen 11-12

De uitleggers zijn het niet eens over de sociale betekenis van elke actie die wordt ondernomen in Ruth 3-4, maar de algemene lijn is duidelijk genoeg. Het is bijna zeker dat de leviraatswetten, die mannen onder bepaalde omstandigheden toestonden of geboden om te huwen met aangetrouwde weduwen om de familienaam in leven te houden, niet zeer nauwgezet werden gevolgd.

Ruth volgt Naomi’s aanwijzing en neemt een beetje initiatief: ze legt zich neer aan de ...

Lees meer →

Ruth 2 – ‘De HERE vergelde u uw daad’

Gepost door:

Ruth 2 – ‘De HERE vergelde u uw daad’

Ruth 2, Handelingen 27, Jeremia 37, Psalm 10

De schrijver heeft ons al verteld dat wanneer Naomi en Ruth terug aankomen in Betlehem, het de tijd van de gersteoogst was. Nu wordt in Ruth 2 de betekenis van dit stukje informatie verder uitgewerkt.

Het was een langlopende traditie, stammend uit de Wet van Mozes, dat landeigenaars niet te fijnmazig tewerk mochten gaan bij het oppikken van elk deeltje van de oogst van hun land. Dit liet iets te eten voor de armen ...

Lees meer →

Ruth 1 – Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten

Gepost door:

Ruth 1 – Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten

Ruth 1, Handelingen 26, Jeremia 36, Psalm 9

Het is moeilijk in de Schrift een aantrekkelijker figuur te vinden dan Ruth. Ze is een Moabitische (Ruth 1:4). Ze leeft in verwarrende tijden, en krijgt haar eigen portie vreselijk verdriet. Zij en een andere Moabitische, Orpa, huwen twee pas geïmmigreerden, Machlon en Kiljon. Deze twee mannen en hun ouders zijn gearriveerd in Moabitisch gebied om aan de hongersnood te ontkomen in hun woonplaats Betlehem.

Enkele jaren gaan voorbij en dan sterft de vader ...

Lees meer →
Page 5 of 49 «...34567...»