Archive for 'Dagboek'

Romeinen 12 – Stel jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst

Gepost door:

Romeinen 12 – Stel jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst

1 Samuel 14, Romeinen 12, Jeremia 51, Psalm 30

Een van de hoofdpunten die Paulus maakt in zijn brief aan de Romeinen, is het feit dat genade volledig kosteloos geschonken wordt, de verbazingwekkende maat van barmhartigheid die zowel Joden als heidenen gewonnen heeft. We zijn beiden schuldig; we zijn beiden gerechtvaardigd, vergeven en vernieuwd, dankzij de onmetelijke barmhartigheid van God.

In het licht van dergelijke ontferming moedigt Paulus zijn lezers aan ‘dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode ...

Lees meer →

Romeinen 11 – ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis’

Gepost door:

Romeinen 11 – ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis’

1 Samuel 13, Romeinen 11, Jeremia 50, Psalmen 28-29

Romeinen 11 werd al uitgelegd op manieren die elkaar onderling tegenspreken. De ruimte ontbreekt hier om de uitleggingen op te lijsten, laat staan ze af te wegen. Ik zal eenvoudig de lijn van Paulus’ argumentatie uitleggen zoals ik die begrijp.

  1. Betekent Paulus’ argument in Romeinen 9-10 dat God ‘zijn volk’, d.w.z. de Israëlieten, volkomen verlaten heeft? Paulus schrijft een duidelijke ‘No way!’ – ‘Volstrekt niet!’ (11:1). Het eerste element in het bewijs van ...
Lees meer →

Romeinen 10 – ‘Wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden’

Gepost door:

Romeinen 10 – ‘Wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden’

1 Samuel 12, Romeinen 10, Jeremia 49, Psalmen 26-27

Hier wens ik stil te staan bij een klein gedeelte uit Romeinen 10.

Als onderdeel van zijn nadruk op het feit dat Joden net zo goed als heidenen gered moeten worden door geloof of helemaal niet gered zijn, bespreekt Paulus het fundamentele christelijke ‘woord van geloof’: ‘indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden’ ...

Lees meer →

Romeinen 9 – God ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil

Gepost door:

Romeinen 9 – God ontfermt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil

1 Samuel 11, Romeinen 9, Jeremia 48, Psalm 25

Een van de belangrijke vragen die de eerste christenen moesten beantwoorden wanneer ze getuigden van Jezus de Messias, klonk een beetje zo: ‘Als Jezus werkelijk de beloofde Messias is, hoe komt het dan dat zoveel Joden die aanspraak verwerpen?’. Ongetwijfeld waren er ook varianten op de vraag, zoals: ‘Als jullie christenen het bij het rechte eind hebben, betekent dit dan niet dat God zijn beloften aan de Joden niet heeft gehouden?. Of: ...

Lees meer →

Romeinen 8 – ‘Wij zijn meer dan overwinnaars’

Gepost door:

Romeinen 8 – ‘Wij zijn meer dan overwinnaars’

1 Samuel 10, Romeinen 8, Jeremia 47, Psalmen 23-24

Wat betekent het voor christenen dat ze ‘meer dan overwinnaars’ zijn (Rom. 8:37)? Een aanzienlijke groep volgt dan de gedachte van een speciale groep van illustere christenen die ‘boven alles staan’, krachtig in het weerstaan van verleiding, overwinnend in hun gebedsleven, vruchtdragend in hun getuigenis, matuur en getrouw in hun relaties. En geen van die dingen is wat de tekst zegt.

Ten eerste omvat de ‘wij’, waarnaar de apostel verwijst, alle christenen. God ...

Lees meer →
Page 3 of 49 12345...»