Archive for 'Dagboek'

1 Korinthiërs 1 – ‘De gemeente van God … geheiligd door Christus Jezus’

Gepost door:

1 Korinthiërs 1 – ‘De gemeente van God … geheiligd door Christus Jezus’

1 Samuel 19, 1 Korinthiërs 1, Klaagliederen 4, Psalm 35

Evangelicalen trekken regelmatig een duidelijke grens tussen rechtvaardiging en heiliging. Rechtvaardiging is Gods verklaring dat een individuele zondaar rechtvaardig is – een verklaring die niet gegrond is op het feit dat hij of zij rechtvaardig is, maar in Gods aanvaarding van Christus’ dood in de plaats van die van de zondaar, in God die aan de zondaar de gerechtigheid van Christus schenkt. Het markeert het begin van de pelgrimsreis van de ...

Lees meer →

1 Samuel 18 – Van jaloezie tot een bazooka voor een vlieg

Gepost door:

1 Samuel 18 – Van jaloezie tot een bazooka voor een vlieg

1 Samuel 18, Romeinen 16, Klaagliederen 3, Psalm 34

De soort jaloezie beschreven in 1 Samuël 18 is iets vreselijks.

  1. Ze is gegrond in een lelijke zelfgerichtheid, een zelfgerichtheid die geen grenzen kent. In zijn wereld moet Saul nummer één zijn. Dit betekent dat gelijken hem niet mogen overtroeven of hij wordt jaloers. Op geen enkel ogenblik bekijkt hij zaken vanuit het standpunt van een ander – Davids perspectief, bijvoorbeeld, of dat van Jonathan. Uiteindelijk kan hij al evenmin iets bekijken vanuit ...
Lees meer →

1 Samuel 17 – ‘Ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen’

Gepost door:

1 Samuel 17 – ‘Ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen’

1 Samuel 17, Romeinen 15, Klaagliederen 2, Psalm 33

De namen van David en Goliath (1 Sam. 17) halen een verhaal voor de geest dat velen kennen uit hun jeugd. Soms wordt van David een heel kleine jongen gemaakt, maar in werkelijkheid is hij minstens een jongeman die zowel een leeuw als een beer verslagen heeft.

Maar vandaag staat het koppel namen symbool voor kleine mensen en organisaties die het opnemen tegen de ‘Goliaths’. Ongetwijfeld kunnen we lessen trekken over durf en ...

Lees meer →

1 Samuel 16 – ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan’

Gepost door:

1 Samuel 16 – ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan’

1 Samuel 16, Romeinen 14, Klaagliederen 1, Psalm 32

De zalving van David tot Koning over Israël (1 Sam. 16:1-13) is heel interessant, ook al volgt zijn troonsbestijging pas vele jaren later.

  1. Soms zijn profeten en predikers trager om een slechte leider te laten gaan dan de Almachtige God (16:1). Dit is niet omdat wij barmhartiger zijn dan God, maar omdat passiviteit of nostalgie of persoonlijke banden van genegenheid ons verblinden voor de duidelijke schade die de leider aanricht. Hoe groot ook ...
Lees meer →

1 Samuel 15 – Gehoorzamen is beter dan slachtoffers

Gepost door:

1 Samuel 15 – Gehoorzamen is beter dan slachtoffers

1 Samuel 15, Romeinen 13, Jeremia 52, Psalm 31

Saul heeft al een wisselende staat van dienst. Aan de ene kant redde hij moedig de stad Jabes van de Ammonieten en legde hij een bewonderenswaardige beheersing aan de dag in het vroege gebruik van zijn koninklijke macht (1 Sam. 11). Niettemin duurt het niet lang vooraleer hij de Here God begint te behandelen als een talisman en zijn woord als equivalent van een magische of astrologische aanwijzing voor wat hij moet ...

Lees meer →
Page 2 of 49 12345...»