Agenda

jan 31 – feb 2 hele dag
00:00
Verloofd? Pas getrouwd? Al lang getrouwd? Dan bent u van harte welkom op het huwelijksweekend. Het huwelijk is een basis voor de groei in je persoonlijke leven. Daar leer je alle basiswaarden die je vormen.[...]
Huwelijksweekend
feb 1 hele dag
00:00
1 februari 2020 mogen we Loren Cunningham verwelkomen als spreker op de 4de Go Belgium Go conferentie, met dit jaar als thema: ‘Belgium Arise!, (België sta op!)’. Loren Cunningham, de oprichter van Jeugd met een[...]
Christengemeente Emmanuel
feb 22 hele dag
00:00
De wetgeving op de vzw’s is sinds 01 mei 2019 ingrijpend veranderd ! Een overgangstijd tot einde 2023 laat ruimte om de verplichte aanpassingen aan statuten en in de werking te kunnen uitwerken. Daarom organiseert[...]
Vorming in de nieuwe VZW-wetgeving
feb 27 – feb 29 hele dag
00:00
Ieder jaar organiseert de VEG een driedaagse conferentie voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van[...]
Leidersconferentie VEG
09:30
Voor allen die met verlies en rouw te maken hebben. Diegenen die rouwenden pastoraal begeleiden zijn van harte welkom. Het gaat om verlies dat een impact heeft in het leven. We zullen ons toespitsen op het verlies van[...]
Evangelische Kerk "Levende Hoop" Herentals
00:00
Er leven veel vragen en er is soms verwarring rondom het Koninkrijk van God. Wat zegt het Nieuwe testament hierover? Hoe begrepen de kerkvaders het koninkrijk van God ? Wat zijn de actuele vragen rondom[...]
Studiedag indekerk
mei 1 hele dag
00:00
Thema: Jezus komt! Leven in verwachting Spreker: Ron van der Spoel 10 en 14 uur met crèche, kinder- en jeugdprogramma tolk voor doven
Bijbeldag
mei 16 hele dag
00:00
De wetgeving op de vzw’s is sinds 01 mei 2019 ingrijpend veranderd ! Een overgangstijd tot einde 2023 laat ruimte om de verplichte aanpassingen aan statuten en in de werking te kunnen uitwerken. Daarom organiseert[...]
Vormingsseminar in de nieuwe vzw-wetgeving