Dag van Gebed 2018

Inschrijven

Elk jaar organiseren de VEG en de BEZ een ontmoetingsdag rond het thema van ‘verootmoediging’. Deze dag nodigt oudsten, diakenen en jeugdleiders uit de VEG, ECV en BEZ uit om mee te stappen in thema’s als verootmoediging, lofprijzing, gebed,…kortom, thema’s die onze afhankelijkheid van God bekrachtigen. Zo willen we samen het nieuwe jaar beginnen met God.

Adri van den Berk, verantwoordelijke

 

Van harte uitgenodigd op onze negende jaarlijkse ‘Dag van Verootmoediging’. Deze dag wordt georganiseerd ism Breeze.

 

 

Wanneer: Zaterdag 27 januari 2018 van 14-17 uur

Napraten kan tijdens het eten: FRIT-uur (5€)

Nadien is er Touché, een lofprijsavond van Breeze.

Locatie: ECV Boom, Beukenlaan 54, Boom.

Programma: Bijbelse overdenking/Samenzang/ Verootmoediging/Lofprijzing/Gebed/Getuigenissen/Ontmoeting/ enz.

Verdere inlichtingen: Adri van den Berk