Over EVW

EVW staat voor Evangelische Volwassenen Werking en faciliteert in het ontwikkelen, organiseren en coördineren van vorming en ontmoetingsmomenten binnen de Evangelicale beweging te Vlaanderen.

Indekerk.be is de aanwezigheid van het EVW op het internet.

Gods Woord is onze leidraad. Lees even 2 Timoteüs 3: 10, 11a er op na: “Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden,…”

Onderwijs is een totaalpakket. Paulus’ woorden over navolging zijn gericht aan Timoteus. Wat opvalt is dat ‘onderwijs’ niet alleen staat. Als er wat verder in deze brief wordt verwezen naar de Schrift die door God is ingegeven om te onderwijzen, te weerleggen, om op te voeden tot een deugdzaam leven, dan blijkt onderwijs meer in te houden dan alleen maar een verstandelijke aangelegenheid. Als christen mag alles synchroon verlopen: hart, hoofd en handen. We hopen en bidden dat deze conferenties en cursussen deze wens zullen versterken.

 

EVW werkt in opdracht van de denominaties VEG, ECV en BEZ. EVW werkt samen met enkele partners.

Langs deze weg willen we gelovigen uit evangelicale middens ondersteunen. Maar we richten ons niet uitsluitend op deze doelgroep. Iedereen is welkom die zich kan vinden in één of andere cursus of conferentie. De cursist of conferentiebezoeker is er zich wel van bewust dat deze vorming en ontmoetingsmomenten vanuit een evangelicale identiteit ontplooid worden.

Vanwaar de naam ‘Indekerk’? Indekerk wil dan zoveel zeggen als ‘daar speelt het zich af’, in de kerk, in de gemeente, daar waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam. Daar ontstaat geloofsopbouw, relatievorming, wederzijdse bemoediging en zoveel meer. Indekerk, d.w.z. in de schoot van je geloofsgemeenschap, word je toegerust om buiten de kerk — en uiteraard ook in de kerk — te dienen en mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Niet alle evangelische kerken kunnen een rijk dieet aanbieden waarbij alle ingrediënten aanwezig zijn: pastoraat, mentoraat, preken, onderwijs, theologie,… Het is daar dat de EVW haar roeping uitwerkt. Inspelen op de noden die er zijn bij de plaatselijke kerken.

Docenten en medewerkers onderschrijven de geloofsbelijdenis die terug te vinden is op de site van de EAV.

Voor meer info over de organisaties achter EVW klik op de logo’s hieronder.

VEGVEGVEG
ECVECVECV
BEZBEZBEZ