Archive for 'Blog'

Advent bij Breeze

Gepost door:

Advent bij Breeze

Breeze is ondertussen een vaste waarde binnen het Vlaamse jeugdwerk. De 16+ werking van het EJV beheert een druk bezochte website waar jongeren zich kunnen laven aan heel wat interessante en geloofsopbouwende artikelen. De adventsperiode is hen niet ontgaan en ze maken dan ook werk om bijna dagelijks een artikel te plaatsen met een gedachte over advent. Tal van auteurs zorgen voor de teksten en via deze weg willen we hen een hart onder de riem steken.

Via de volgende linken ...

Lees meer →

Johan over zijn ETS opleiding

Gepost door:

Johan over zijn ETS opleiding

 

Indekerk laat twee mensen aan het woord die ETS volgen: Reinie Menheere en haar zoon Johan. Via een interview laat ik ze zelf even aan het woord.

Deze keer is Johan aan het woord.

1) Een plotse ingeving om opnieuw achter de schoolbanken te gaan plaatsnemen?

Nee hoor, Divine Intervention: Leer Mij kennen! Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is ...

Lees meer →

Leviticus 14 – ‘Heere, luister naar mijn rechtvaardige zaak’

Gepost door:

Leviticus 14 – ‘Heere, luister naar mijn rechtvaardige zaak’

Leviticus 14, Psalm 17, Spreuken 28; 2 Thessalonicenzen 2

Psalm 17 is een gebed om rechtvaardiging. David weet anders wel goed dat hij niet altijd rechtvaardig is (zie Ps. 51!). Maar in bijzondere omstandigheden kan de gelovige man of vrouw wel zeker zijn dat hij of zij heeft gehandeld met zuivere integriteit, met transparante gerechtigheid. Dat is het geval met David hier. Als tegenstanders in zulke gevallen over je liegen of een roddelcampagne opstarten, als ze je achterna jagen als leeuwen ...

Lees meer →

Leviticus 13 – ‘Ik heb geen goed buiten U’

Gepost door:

Leviticus 13 – ‘Ik heb geen goed buiten U’

Leviticus 13, Psalmen 15-16, Spreuken 27, 2 Thessalonicenzen 1

Let op het patroon van hoofdletters: ‘Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U’ (Ps. 16:2). Met andere woorden, wanneer David Jahweh (‘HERE’) aanspreekt, belijdt hij Hem als ‘Here’, zijn Meester; dan voegt hij eraan toe:  ‘ik heb geen goed buiten U’.

  1.  Aan de ene kant bakenen deze woorden af wat goed is, en daardoor definiëren ze bijna het goede. Niets is uiteindelijk goed als ...
Lees meer →

Leviticus 11-12 – ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’

Gepost door:

Leviticus 11-12 – ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’

Leviticus 11-12, Psalm 13-14, Spreuken 26, 1 Thessalonicenzen 5

In deze overdenking wil ik twee gedeeltes samenbundelen: ‘Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de HERE, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig’ (Lev. 11:44-45); ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er ...

Lees meer →
Page 68 of 71 «...4050606667686970...»