Indekerk Blog

Genesis 37, Markus 7, Job 3, Romeinen 7

Gepost door:

Genesis 37, Markus 7, Job 3, Romeinen 7

Genesis 37, Markus 7, Job 3, Romeinen 7

Veel mensen uit protestantse kring staan wantrouwig tegenover ‘tradities’. In de populaire polemieken hebben protestanten de rooms-katholieken vaak neergezet als mensen die de Bijbel omarmen plus tradities, terwijl we onszelf dan zien als eenvoudig vasthoudend aan de Bijbel. Diverse zaken vragen verduidelijking voor we goed kunnen verstaan wat Markus 7 ons leert over tradities.

De eerst is een historische opmerking. Er is heel sterk bewijs dat er in de rooms-katholieke kerk van voor de ...

Lees meer →

Genesis 35-36 – Niet tot inzicht gekomen en een verhard hart

Gepost door:

Genesis 35-36 – Niet tot inzicht gekomen en een verhard hart

Genesis 35-36, Markus 6, Job 2, Romeinen 6

In Markus’ verslag van de spijziging van de vijfduizend en van Jezus’ daaropvolgende wandelen op het water (Markus 6), vind je een klein zijpad dat voedsel geeft tot bespiegelingen waarmee we ons voordeel kunnen doen. Zodra Jezus midden de storm in de boot klimt, gaat de wind volledig liggen. Markus maakt vervolgens de volgende opmerking over de discipelen: ‘zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, ...

Lees meer →

Genesis 34 – Niets beters dan Gods huis

Gepost door:

Genesis 34 – Niets beters dan Gods huis

Genesis 34, Markus 5, Job 1, Romeinen 5

Films en boeken over wraak zijn zodanig vanzelfsprekend in de populaire cultuur dat we maar zelden stilstaan bij de dubbelzinnige, bijtende aard van zonde. Er zijn alleen good guys en bad guys, goeieriken en slechteriken. Maar in de echte wereld is het verre van ongewoon als zonde niet alleen de boosdoeners aantast maar ook hen die zichzelf rechtvaardigen als ze verontwaardigd de slechtheid beantwoorden. De enigen die in dit vreselijke verslag van verkrachting ...

Lees meer →

Genesis 33 – Een goede bodem brengt vrucht voort

Gepost door:

Genesis 33 – Een goede bodem brengt vrucht voort

Genesis 33, Markus 4, Esther 9-10, Romeinen 4

De zogenaamde gelijkenis van de zaaier (Markus 4:1-20) zou misschien beter de gelijkenis van de bodems genoemd worden, want het variabel element dat de gelijkenis leven en diepte geeft is de variatie in het land waarop het zaad wordt uitgestrooid.

Omdat Jezus de verklaring geeft van zijn eigen verhaal, mag er geen twijfel bestaan over de punten waarop de meeste nadruk ligt. Het zaad is het ‘woord’, d.i. het Woord van God, dat hier ...

Lees meer →

Genesis 32 – Misschien wel mank, maar krachtiger dan ooit tevoren

Gepost door:

Genesis 32 – Misschien wel mank, maar krachtiger dan ooit tevoren

Genesis 32, Markus 3, Esther 8, Romeinen 3

Wat een gedaanteverwisseling heeft Jakob ondergaan (Gen. 32)! Oppervlakkig gezien is er natuurlijk niet zoveel veranderd. Hij vertrok uit Berseba naar Paddan-Aram omdat hij vreesde voor zijn leven. Zijn broer Esau had – zoals hij het zag – genoeg redenen om hem te doden. Nu keert Jakob terug naar huis en Jakob is nog altijd doodsbenauwd voor zijn broer. Niet minder oppervlakkig bekeken zou iemand kunnen aanvoeren dat er veel is veranderd: Jakob ...

Lees meer →
Page 121 of 128 «...90100110119120121122123...»