Indekerk Blog

Genesis 41, Markus 11, Job 7, Romeinen 11

Gepost door:

Genesis 41, Markus 11, Job 7, Romeinen 11

Genesis 41, Markus 11, Job 7, Romeinen 11

Het gesprek tussen Jezus en sommige opponenten, zoals weergegeven in Markus 11:27-33, is een van de vreemdste van de vier evangeliën. Jezus ontwijkt hun belangrijkste vraag door er zelf een te stellen, een die ze om politieke redenen niet kunnen beantwoorden. Waarom antwoordt Jezus niet eenvoudigweg op de vraag? Klinkt dit niet een klein beetje als gegoochel, of slechter nog, een kleingeestig manoeuvre voor de macht of om het laatste woord te hebben?

Aan ...

Lees meer →

Genesis 40 – Waarom een gelovige geen fatalist is

Gepost door:

Genesis 40 – Waarom een gelovige geen fatalist is

Genesis 40, Markus 10, Job 6, Romeinen 10

Vertrouwen op Gods voorzienigheid moet niet verward worden met vervallen in fatalisme. Het is geen gelaten zucht van ’Que sera, sera’ – ‘What will be, will be’ of ‘wat zal zijn, zal zijn’. Jozef begreep dit (Gen. 40).

Het verslag van Farao’s schenker en bakker vertelt ons niet wie van beiden uiteindelijk schuldig was aan iets, zo dit al gold voor een van hen. Het vertelt ons alleen wie van de twee door Farao ...

Lees meer →

Genesis 39 – Geloof midden de ellende

Gepost door:

Genesis 39 – Geloof midden de ellende

Genesis 39, Markus 9, Job 5, Romeinen 9

Het is volkomen terecht Genesis 39 te lezen als een les in morele moed, een gevalsstudie van een Godvrezend man die goed beseft dat een aantrekkelijke verleiding in werkelijkheid een uitnodiging is om tegen God te zondigen (39:9). Daarom geeft hij meer om zijn reinheid dan om zijn vooruitzichten.

Niettemin moeten we Genesis 39 ook lezen in diverse bredere verbanden, telkens met belangrijke lessen.

Ten eerste begint en eindigt dit hoofdstuk op een manier die ...

Lees meer →

Genesis 38 – Neem je kruis op

Gepost door:

Genesis 38 – Neem je kruis op

Genesis 38, Markus 8, Job 4, Romeinen 8

Toen ze ernaar gevraagd werden, beleden de discipelen wie Jezus is (Markus 8:27-30). Christus is het Grieks voor Messias, dat stamt uit het Hebreeuws. Deze belijdenis brengt een stroom van nieuwe openbaringen van de Heer Jezus in beweging (8:31-38). Nu leert Hij ‘dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan’ (8:31). En Markus ...

Lees meer →

Genesis 37, Markus 7, Job 3, Romeinen 7

Gepost door:

Genesis 37, Markus 7, Job 3, Romeinen 7

Genesis 37, Markus 7, Job 3, Romeinen 7

Veel mensen uit protestantse kring staan wantrouwig tegenover ‘tradities’. In de populaire polemieken hebben protestanten de rooms-katholieken vaak neergezet als mensen die de Bijbel omarmen plus tradities, terwijl we onszelf dan zien als eenvoudig vasthoudend aan de Bijbel. Diverse zaken vragen verduidelijking voor we goed kunnen verstaan wat Markus 7 ons leert over tradities.

De eerst is een historische opmerking. Er is heel sterk bewijs dat er in de rooms-katholieke kerk van voor de ...

Lees meer →
Page 117 of 125 «...90100110115116117118119...»