Indekerk Blog

Refo500

Gepost door:

Refo500

In 2017 wordt de 500ste verjaardag van de reformatie herdacht. Indekerk wil daar aandacht aan besteden. De reformatie vormt hoe dan ook een belangrijk deel van onze evangelische achtergrond.

Hieronder vindt u alvast twee activiteiten die in het kader van Refo500 dit najaar al gepland staan.

Lees meer →

Discipelschap, een theologische peiling

Gepost door:

Discipelschap, een theologische peiling

9789023970712In april 2015 werd in Doorn door IZB een conferentie georganiseerd onder de titel ‘Discipelschap, een theologische peiling’. Het gelijknamige boek is gedeeltelijk een doorwerking van die conferentie en werd uitgebreid tot een bundel van zes bijdragen van evenveel mensen.

Theologie van discipelschap

De grote lijn zou als volgt samengevat kunnen worden: De kerk mag een oefenplaats zijn voor discipelschap. We moeten het niet zoeken in programma’s, maar in een noodzakelijke ...

Lees meer →

Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament

Gepost door:

Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament

ongemakkelijke tekstendoor Herman Spaargaren – Op bladzijde 4 laat het boekje zien wie de schrijvers zijn, hetgeen voor mij niet onbelangrijk is. Ik las de boekjes over het Nieuwe Testament uit de reeks ‘Ongemakkelijke teksten …’ bewust niet. Ik voel me goed thuis bij de schrijvers van deze editie, terwijl dat bij de andere boekjes niet het geval is.

Dit boek bevat 65 korte ...

Lees meer →

Luisteren naar de taal van de Bijbel

Gepost door:

Luisteren naar de taal van de Bijbel

luisterendoor Maarten Hertoghs – Van Lois Tverberg verscheen in 2014 al ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus’: een boek dat de lessen van Jezus plaatst in de oorspronkelijke context en er zo meer diepgang aan geeft. ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel’, een boek dat ze samen met Bruce Okkema schreef, vergroot de reikwijdte van 61 begrippen die ...

Lees meer →

Handboek voor kunst in de kerk

Gepost door:

Handboek voor kunst in de kerk

9200000031437028door Tom De Craene –

No excuses

‘Waarom is kunst nodig? Om zoveel mogelijk beelden te creëren. Dat brengt ons dichter bij de werkelijkheid, die niet in één beeld te vangen is. De wereld is als het ware een gigantisch glas-in-loodraam, waardoor in ontelbare vormen en kleuren het goddelijke licht binnenvalt. Kunstenaars onthullen steeds weer andere glazen, zodat we de wereld met nieuwe ogen ...

Lees meer →
Page 1 of 98 12345...»