Author Archive

Genesis 6 – Vrome daden kunnen in werkelijkheid net het tegenovergestelde zijn

Gepost door:

Genesis 6 – Vrome daden kunnen in werkelijkheid net het tegenovergestelde zijn

Genesis 6, Mattheüs 6, Ezra 6, Handelingen 6

De eerste drie delen van Mattheüs 6 (dat zelf het centrale hoofdstuk vormt van de Bergrede) behandelen 3 fundamentele daden van vroomheid in het judaïsme: geven aan de behoeftigen (traditioneel ‘aalmoezen geven’ genoemd), gebed en vasten (Matt. 6:1-18).

De gemeenschappelijke link is treffend: Jezus erkent hoe makkelijk het is voor zondaars om zich te engageren in waardevolle, menslievende en zelfs religieuze activiteiten, minder om te doen wat recht is dan om bewonderd te worden ...

Lees meer →

Genesis 5 – Er is geen ontsnappen aan: toen stierf hij …

Gepost door:

Genesis 5 – Er is geen ontsnappen aan: toen stierf hij …

Genesis 5, Mattheüs 5, Ezra 5, Handelingen 5

Steeds opnieuw klinkt in het vijfde hoofdstuk van Genesis hetzelfde refrein: ‘daarna stierf hij’. Die-en-die leefde zoveel jaren, daarna stierf hij … daarna stierf hij … daarna stierf hij … Waarom die herhaling?

Vanaf het begin was het Gods bedoeling dat de gemeenschap tussen Hemzelf en zijn beelddragers eeuwig zou zijn: Adam en Eva zouden eeuwig leven ervaren met God. Hun opstand maakte een einde aan die weg (Gen. 3:21-22). Al kwam de dood ...

Lees meer →

Genesis 4, Mattheüs 4, Ezra 4, Handelingen 4

Gepost door:

Genesis 4, Mattheüs 4, Ezra 4, Handelingen 4

 Genesis 4, Mattheüs 4, Ezra 4, Handelingen 4

Het menselijke ras had maar een generatie nodig om zijn eerste moord voort te brengen (Gen. 4). Twee overdenkingen:

  1. In de Bijbel vind je veel motieven voor moord. Jehu doodde voor politiek voordeel (2 Kon. 9-10); David doodde om zijn overspel te verbergen (2 Sam. 11); Joab moordde uit wraak en uit angst om zijn bevoorrechte positie kwijt te spelen (2 Sam. 3); sommige van de mannen van Gibea in Benjamin moordden uit ongebreidelde ...
Lees meer →

Genesis 3, Mattheüs 3, Ezra 3, Handelingen 3

Gepost door:

Genesis 3, Mattheüs 3, Ezra 3, Handelingen 3

Genesis 3, Mattheüs 3, Ezra 3, Handelingen 3

In elk domein geldt de regel dat we het niet snel eens zullen zijn over de oplossing van een probleem, tenzij we overeenstemmen over de aard van het probleem.

De religies in de wereld bieden een enorme variatie aan oplossingen voor menselijke problemen. Sommige verspreiden verschillende vormen van religieuze zelfhulpoefeningen; sommige staan voor een soort gelovig fatalisme: andere moedigen aan om te putten uit een onpersoonlijke energie of kracht in het universum; weer andere ...

Lees meer →
Page 49 of 49 «...2030404546474849