Author Archive

Ruimte voor gebrokenheid

Gepost door:

Ruimte voor gebrokenheid

unknowndoor Filip De Cavel –

“Als je niet je pijn omvormt, besmet je jouw omgeving.” (Richard Rohr). Misschien wat stellig maar precies wat in me opkwam na het lezen van ‘Ruimte voor Gebrokenheid: Plaats voor lijden in de eredienst’ (2016). Dit betekent voor een geloofsgemeenschap dat zij mee kan instaan voor een goede ‘pijnbestrijding’ of juist niet. Een tweede reactie die in me opkwam: ...

Lees meer →

Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament (deel 2)

Gepost door:

Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament (deel 2)

Inleiding Nieuwe Testament
door Guido De Kegel –

Dit boek bespreekt alle 27 boeken van het Nieuwe Testament en geeft vooral relevante informatie over hun ontstaan, boodschap, opbouw en hoofdthema’s. Dergelijke achtergrondinformatie is zonder twijfel nuttig voor het beter begrijpen van het Nieuwe Testament. Soms verwijst de auteur daarbij naar standpunten van ...

Lees meer →

Inleiding op de boeken van het Oude Testament (deel 1)

Gepost door:

Inleiding op de boeken van het Oude Testament (deel 1)

9200000035375708 door Jacques Rommel

Wat een genoegen om een boek te mogen reviewen dat geschreven is door één van onze ECV werkers. Tegelijk iets wat je doet met de nodige schroom, want zo iemand wil je niet voor het hoofd stoten!

Maarten Hertoghs studeerde theologie aan de ETF in Leuven, is godsdienstleraar en diende de gemeente ...

Lees meer →

1 Korinthiërs 5 – ‘Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur’

Gepost door:

1 Korinthiërs 5 – ‘Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur’

1 Samuel 24, 1 Korinthiërs 5, Ezechiël 3, Psalm 39

In het geval iemand 1 Korinthiërs 4 leest en daaruit zou afleiden dat er in de kerk of gemeente helemaal geen sprake kan zijn van welke regels ook – want het navolgen van regels vereist oordelen, niet? – dan biedt het volgende hoofdstuk, 1 Korinthiërs 5, een geval waarin Paulus de gemeente in Korinthe de les leest omdat ze geen oordeel en tucht uitgeoefend hebben. We moeten een beetje stilstaan bij ...

Lees meer →

1 Korinthiërs 4 – ‘Hij, die mij beoordeelt is de Here’

Gepost door:

1 Korinthiërs 4 – ‘Hij, die mij beoordeelt is de Here’

1 Samuël 23, 1 Korinthiërs 4, Ezechiël 2, Psalm 38

Paulus heeft de Korinthiërs in 1 Korinthiërs 3 verteld hoe ze dienstknechten van Christus niet mogen zien. Ze mogen geen enkele specifieke dienstknecht van Christus als een groepsgoeroe beschouwen, want dat zou impliceren dat andere dienstknechten minderwaardig zijn. Wanneer elke groep binnen de gemeente haar eigen christelijke goeroe heeft, brengt dit twee kwaden met zich: onnodige verdeeldheid binnen de gemeente, en een bedilzieke verwaandheid die oordeel uitspreekt over wie er waard ...

Lees meer →
Page 1 of 49 12345...»