Agenda

00:00
We denken als mannen na over onze roeping, voorrecht en verantwoordelijkheid. De christelijke man is evenals de priester onder het oude verbond dienstbaar voor het aangezicht van de Heere en tegelijk is hij dienend actief[...]
Priester voor God en mensen
apr 21 @ 09:00 – 14:00
09:00
Dr. Léon van Ommen zal spreken over omgaan met lijden: verschillende coping-strategieën die wijzelf en onze medechristenen gebruiken en hoe de liturgie die al dan niet ondersteunt. We bestuderen enkele Bijbelse figuren en hoe die[...]
ETF Leuven
aug 20 – aug 25 hele dag
00:00
Het ETF Summer Colloquium is een jaarlijkse internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie. Studenten van ETF Open University nemen deel, maar ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld voorgangers of[...]
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven